Stabilt høy oppslutning om etiske investeringer

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 27.01.2005 Stabilt høy oppslutning om etiske investeringer 7 av 10 mener forsikringsselskapene skal ta meget store eller ganske store etisk hensyn når de skal velge hvilke fond pensjonsmidlene skal plasseres i. Det viser en undersøkelse MMI har gjennomført for KLP, og som legges frem på KLPs konferanse Etiske investeringer – en utfordring for offentlig sektor i Oslo 28. januar. KLP innførte etiske retningslinjer for plassering av pensjonsmidlene for 3 år siden. Oppsutningen om slike retningslinjer var allerede da høy, og viser nå en svak stigning. - De siste årenes økte oppmerksomhet omkring etiske investeringer ser i liten grad ut til å ha ført til større oppslutning om etiske hensyn blant folk flest. Ansatte i offentlig sektor ser derimot ut til å legge økende vekt på dette, sier Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring. – Det er videre verdt å merke seg nedgangen i andelen som mener at etiske hensyn ikke skal tas i det hele tatt, sier han. Undersøkelsen viser også at oppslutningen om etiske hensyn er minst blant de yngste og dem med utdanning på folkeskolenivå. Undersøkelsens resultater kan kort oppsummeres som følger: Spørsmål: ”I hvilken grad synes du forsikringsselskapene bør ta etiske hensyn når de skal velge hvilke fond de skal plassere pensjonsmidlene i?” TotaltStatKommune 200420022004200220042002 I meget stor grad45%47%51%51%53%49% I ganske stor grad25%21%30%16%29%25% I noen grad15%13%13%18%9%12% Ikke i det hele tatt4%8%2%9%5%6% Vet ikke/kan ikke svare10%11%4%6%4%8% Sum100%100%100%100%100%100% Undersøkelsen ble gjennomført 9. – 12. november 2004 med 1003 respondenter i befolkningen. For ytterligere informasjon kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.