Stor pensjonskonferanse "dagen før dagen"

Stor pensjonskonferanse "dagen før dagen" Oslo 12. januar 2004 -Det finnes store yrkesgrupper med så betydelige helsepåkjenninger at det fremstår som urimelig å måtte velge mellom lavere pensjon eller slite ut siste rest av fysisk og psykisk helse, sa Konsernsjef i KLP Bjørn Kristoffersen ved åpningen av KLP og Fagforbundets felles pensjonskonferanse i dag. Uttalelsen kom som en kommentar til pensjonskommisjonens forslag om å avvikle alle særaldersgrenser og heller gjøre pensjonens størrelse avhengig av hvor lenge man står i arbeidslivet. Perspektivet i pensjonsdebatten blir ikke bredt nok om vi tror at det kun handler om økonomiske stimulanser for å få folk til å stå lengst mulig i arbeidslivet., - selv om vi ikke må underslå at det også kan være svært viktig. Det handler om å skape et arbeidsliv som ikke gjør folk til uføre, men som legger til rette for at folk trives og kan bruke sin evner. Og det handler om å føle seg verdsatt, sa Bjørn Kristoffersen blant annet. Han la vekt på at offentlig tjenestepensjon har en rekke sterke sider som det gjelder å ta vare på og videreføre gjennom en total pensjonsreform. Det har vist seg stor interesse for denne konferansen som holdes dagen før pensjonskommisjonen legger fram sin innstilling. Det har meldt seg over 300 deltakere fra kommunene, helsesektoren og andre deler av norsk samfunnsliv. Sigbjørn Johnsen, leder av pensjonskomisjonen, er en av de sentrale innledere på konferansen. Fra regjeringen deltar sosialminister Ingjerd Schou med et innlegg om velferd og pensjon. Andre innledere vil sette søkelys på offentlig tjenestepensjon og på den enkeltes pensjonsrettigheter. Konferansen finner sted på Hotel Bristol. Kontaktperson i KLP: Geirmund Jor, tlf 41 64 82 63 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/12/20040109BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/12/20040109BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner

Dokumenter og linker