Invitasjon til pressekonferanse - Det svenske børsnoterte selskapet Know IT satser i Norge

IT-konsulentfirmaet Know IT har kjøpt opp 80 prosent av aksjene i norske Objectnet. Dermed har Know IT lagt grunnlaget for ytterligere ekspansjon i Norge. Pressen inviteres til å treffe Know ITs konsernsjef Anders Nilsson og IT Objectnets leder Erik Amundrud fredag 26. oktober.

Sted: Know IT Objectnets kontor i Ruseløkkveien 14
Dato: 26. oktober
Klokkeslett: 09.30–10.30

Konsernsjef i Know IT Anders Nilsson vil fortelle om satsingen i Norge og bakgrunnen for oppkjøpet. Erik Amundrud fra Objectnet vil svare på spørsmål om hva Know IT forventes å tilføre den norske virksomheten.

Know IT AB har kjøpt opp 80 prosent av aksjene i Objectnet AS, et IT-konsulentfirma i Oslo med 80 konsulenter. Objectnet fokuserer på utvikling av virksomhetskritiske løsninger for store kunder, først og fremst innen offentlig sektor. Virksomheten omfatter systemutvikling, hovedsakelig basert på Java-plattformer og Open Source, samt skreddersydde mobile løsninger. Oppkjøpet av Objectnet innebærer at Know IT vokser til ca. 870 ansatte og styrker sitt lokale nærvær i Norge.

Objectnet har rammeavtaler med flere kunder innen offentlig sektor. Blant kundene finner man NSB, Statens Vegvesen, Telenor, Norsk Hydro, Norsk Tipping, Utenriksdepartementet, Statsbygg, Toll- og avgiftsdirektoratet med flere. Selskapet kan vise til et resultat før finansposter på NOK 8,7 millioner i perioden januar til juni 2007, med en netto omsetning på NOK 44,7 millioner.

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Patrik Syrén på tlf. +46 730 746630 eller på e-post: patrik.syren@knowit.se.

Abonner

Dokumenter og linker