Høy aktivitet og solid ordreinngang for Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen har økte driftsinntekter i første halvår, og en ordrereserve på over 21 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal.

Kongsberg Gruppen har i 2. kvartal driftsinntekter på MNOK 4.222 (MNOK 4.263) og en EBITDA på MNOK 386 (MNOK 455). Konsernets ordreinngang er på MNOK 3.993 (MNOK 5.714), som gir en ordrereserve på MNOK 21.439 (MNOK 21.096) ved utgangen av kvartalet.

Høy aktivitet, resultat påvirket av engangseffekter
Kongsberg Maritime fortsetter å vinne ordre i et krevende marked og har omsetningsvekst i kvartalet. Omsetningen i kvartalet er på MNOK 2.509 (MNOK 2.359), mens ordreinngangen er på MNOK 2.526 (MNOK 2.594). Kongsberg Defence Systems fortsetter den positive utviklingen og har EBITDA på MNOK 153 (MNOK 147) i kvartalet som gir en margin på 13,7% (11,4%). Konsernets EBITDA i kvartalet er påvirket av store engangseffekter.

- Vi har vært gjennom et kvartal med stabilt god omsetning og solid ordreinngang selv om kvartalsresultatet påvirkes av engangseffekter som trekker noe ned. Våre to største forretningsområder, Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence Systems, har et høyt aktivitetsnivå og god underliggende drift, sier konsernsjef Walter Qvam.

- Utsiktene er gode for vår forsvarsvirksomhet med betydelige muligheter innen flere segmenter, mens den olje- og offshorerelaterte delen av konsernet har et mindre forutsigbart utsiktsbilde. Denne usikkerheten veies noe opp av en solid ordrereserve på over 21 milliarder kroner som gjør at vi har et godt fundament for de nærmeste årene, kommenterer Qvam.

Store muligheter i Kongsberg Protech Systems
- I Kongsberg Protech Systems er volumet fortsatt lavt, men vi ser store muligheter foran oss og intensiverer nå satsingen rundt vår nye medium caliber tårnløsning, MCT-30. Kongsberg Oil & Gas Technologies har vært gjennom en ny runde med kapasitetsjusteringer i andre kvartal som følge av et svakt marked, avslutter Qvam.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, 916 10 798.
Jan Erik Hoff, Direktør for Investor Relations & Reporting, 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 800 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner