KONGSBERG inngår kontrakt på leveranse av Passive Sonar Processing Systems til nederlandske undervannsbåter

KONGSBERG har signert kontrakt på leveranse av “Passive Sonar Processing Systems” som en del av det nederlandske “Sonar Suite Modification Project” for de fire undervannsbåtene av Walrus klassen.

Kontrakten ble inngått mellom nederlandske Defence Materiel Organisation (DMO) og KONGSBERG, representert ved Naval Systems & Surveillance divisjonen.

Passive Sonar Processing Systems (PSPS) integrerer sonar hydrofondata fra alle passive sonarene ombord inn i ett felles sonar prosesseringssystem. Denne PSPS integrasjonsteknologien har vist seg å generere mer nøyaktige målløsninger på kortere tid ved å utnytte hele potensialet som sonarene kan gi. I tillegg gir dette sonaroperatørene full fleksibilitet til å kunne bruke passive sonar data fra en hvilken som helst kombinasjon av sonarer for å kunne løse sine oppgaver mest mulig effektivt. PSPS systemet som skal leveres til Walrus klasse undervannsbåtene, vil utnytte sonarsystemløsningene som allerede er utviklet og i leveranse for ULA klasse undervannsbåtene til det norske sjøforsvaret.

- KONGSBERG har i over 40 år utviklet og levert systemer til norske, tyske og italienske undervannsbåter. Denne kontrakten for leveranse av PSPS til de nederlandske Walrus klasse undervannsbåtene ble vunnet i åpen internasjonal konkurranse, og viste igjen KONGSBERG sin evne til å møte kundens krav på en fleksibel og kosteffektiv måte i et krevende marked for oppgradering av eksisterende undervannsbåter. I den sammenheng er dette nok en verdifull referansekontrakt som styrker vår posisjon ytterligere, sier divisjonsdirektør Nils-Oddvar Hagen i Kongsberg Defence Systems.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Nils-Oddvar Hagen, Divisjonsdirektør Kongsberg Defence Systems, Tel:  32 28 92 74,
Mob: 92 06 00 92.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner, og 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker