KONGSBERG KJØPER EVOTEC AS

Kongsberg Maritime AS, som er et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG), har oppnådd prinsipiell enighet med de største aksjonærene i Evotec AS om å overta eierskapet i selskapet.

Evotec AS utvikler og leverer teknologiske håndteringssystemer for den maritime industrien, blant annet til Seismikk, Subsea og Supply markedet. Innenfor disse utvalgte nisjene har Evotec AS utviklet systemer som har ført dem til å bli en av markedets ledende leverandører, og blant annet sikret Evotec AS kontrakter for levering av komplette håndteringsutstyr til verdens største seismikkskip nå under bygging i Japan. Med sin plassering i et av verdens mest komplette maritime kluster, har Evotec AS opparbeidet seg et navn for å være ledende innen innovasjon av håndteringssystemer. Evotec AS har sin virksomhet i Herøy og Ulstein kommune og beskjeftiger i dag i overkant av 50 ansatte, og vil sommeren 2012 samlokaliseres i nye og skreddersydde lokaler.

“For oss i Evotec AS så gir dette en mulighet til å kunne videreføre vår allerede planlagte strategi med tanke på lokal og internasjonal satsning! Vi skal fortsette å ha god lokal forankring samtidig som vi skal satse videre på vår internasjonale tilstedeværelse, og ikke minst så gir dette oss en mulighet til å fortsette å være markedsledende på innovasjon av håndteringssystemer”, sier Trond Myklebust, administrerende direktør i Evotec AS.

**

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner, og hadde 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land.

Kongsberg Maritime er et internasjonalt teknologiselskap som leverer innovative og pålitelige tekniske løsninger til maritim industri som handelsflåten, offshore, subsea og marine. Selskapet har produksjon, salg og servicefasiliteter i 18 forskjellige land, og hovedkontor lokalisert på Kongsberg. I 2010 hadde forretningsområdet en omsetning på 6,3 milliarder kroner.

Kongsberg Maritime utvikler automasjon, kontroll, navigasjon, dynamisk posisjonering, hydroakustikk, AUV/undervanns navigasjon/ kommunikasjon/ kamera systemer, samt maritime og offshore simulatorer.


For nærmere opplysninger, kontakt:

Trond Myklebust, Adm. Direktør Evotec AS (+47 95703178)
Geir Håøy, Adm. Direktør Kongsberg Maritime AS (+47 95885414), eller
Ole Gunnar Hvamb, Divisjonsdirektør Offshore, Kongsberg Maritime (+47 95885370)

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker