Kongsberg Maritime styrker sin simuleringskapasitet ved oppkjøp av SMSC

Kongsberg Maritime har inngått en avtale om kjøp av det Trondheimsbaserte simulerings- og rådgivningselskapet Ship Modelling & Simulation Centre AS (SMSC). Oppkjøpet som er forventet gjennomført tidlig i januar 2016, vil bidra til å styrke Kongsberg Maritimes posisjon som verdensledende innen simulering av maritime operasjoner.

Kongsberg Maritime leverer i dag simulatorløsninger for trening av mannskap til handelsflåte, sjøforsvar og offshore.

- Stadig mer avanserte fartøysoperasjoner har bidratt til økt fokus på trening for å øke sikkerhet og effektivitet i slike oppdrag, sier administrerende direktør i Kongsberg Maritime, Geir Håøy.

- SMSC passer perfekt inn i vår satsning. Selskapet har et meget interessant kompetansemiljø og vil komplementere vår eksisterende produkt- og tjenesteportefølje. Dette medfører at vi nå kan tilby våre skips- og offshorekunder simuleringstjenester som spenner fra skipsmodellering og engineeringprosjekter til pre-simulering og operasjonell rådgivning. I en tid med stort fokus på kostnadsbesparelser, er det viktig å se nærmere på optimalisering av prosedyrer samt opplæring av mannskap for mer kompetent og effektiv gjennomføring. Med oppkjøpet av SMSC har vi muligheten til å bistå våre kunder med å forbedre marginer, sier Håøy

- SMSC har hatt et sterkt fagmiljø som ved å bli en del av Kongsberg Maritimes internasjonale simulatorvirksomhet, vil få muligheten til å utvikle sitt potensiale ytterligere, sier avtroppende styreformann i SMSC, Kaare Gisvold.

For Kongsberg Maritimes eksisterende simulatorkunder, vil oppkjøpet av SMSC bidra til økt kapasitet, blant annet når det gjelder utvikling av nye og presise modeller til bruk i ulike simulatorøvelser.

- Oppkjøpet av SMSC vil på alle måter styrke vår posisjon i markedet. SMSC vil bli en integrert del av Kongsberg Maritime, og fortsette sin virksomhet i Trondheim. Fra før av har vi betydelig virksomhet i byen og samarbeider mot teknologimiljø, som NTNU, Marintek og Ocean Space Centre, avslutter Håøy.

For ytterligere informasjon kontakt:
Geir Håøy
Kongsberg Maritime
Tlf.: +47 958 85 414
Geir.haoy@km.kongsberg.com
www.km.kongsberg.com

Om Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime er et globalt marinteknologiselskap som tilbyr innovative løsninger til alle marine industrisektorer, inkludert handel, offshore, subsea og sjøforsvar. Hovedkontoret ligger på Kongsberg, og selskapet har produksjons- salgs- og servicefasiliteter i 20 land.

Kongsberg Maritime utvikler systemer for fartøyer som dekker alle områder innen automasjon, kontroll, navigasjon, sikkerhet og dynamisk posisjonering. Subsea-løsninger inkluderer enkelt- og flerstråle ekkolodd, samt AUV/undervannsnavigerings-, kommunikasjons- og kamerasystemer. Marin- og offshoresimulatorer, LNG-løsninger, informasjonsstyring, posisjonsreferansesystemer og teknologi for seismikk og boring er også en del av selskapets mangfoldige teknologiportefølje.

I tillegg til sin omfattende teknologiportefølje tilbyr Kongsberg Maritime tjenester innen EIT (Elektro, instrument og telecom), ingeniørvirksomhet og systemintegrasjon, basert på EPC (Engineering, Procurement & Construction).

Kongsberg Maritime leverer løsninger som dekker alle sider av teknologi under og over vann, om bord på nybygde og oppgraderte fartøy og på offshoreplattformer og rigger, ofte med en totalleverandørstrategi kalt The Full Picture.

Kongsberg Maritime er en del av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG), et internasjonal, kunnskapsbasert konsern som feiret 200 år i drift i 2014. KONGSBERG leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia