KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES KJØPER OPP SEAGEAR AS

Stavanger-selskap innen konstruksjon og ingeniørtjenester integreres i Seaflex-forretningsenhet

Kongsberg Oil & Gas Technologies AS (KOGT), et heleid selskap fra KONGSBERG, har kjøpt opp 100 % av aksjene i Stavanger-selskapet Seagear AS. Oppkjøpet, som ble gjennomført i dag (30. juni 2011), fører til at hele Seagear-teamet blir slått sammen med KOGTs forretningsenhet Seaflex Riser Technologies.

Seagear ble grunnlagt i 2008, og har i dag ni ansatte. Det er et teknologirettet selskap som har spesialisert seg på undersjøiske forsyningslinjer, stigerør og rørledninger (SURF-prosjekter), og tilbyr ingeniør-, anskaffelses- og byggetjenester innen olje- og gassindustrien til havs. Seagears leveranser spenner fra konseptutvikling og prosjektstudier til iverksettelse av EPC-prosjekter.

Seagear har opparbeidet seg en sterk posisjon innenfor sine markedsnisjer, som har ført til et velutviklet nettverk med kunder og partnere blant operatørselskaper og entreprenører i Norge, og spesielt i Stavanger-området.

KOGTs Seaflex Riser Technologies og Seagear har tidligere hatt gleden av samarbeid om levering av ingeniørekspertise til oljeselskaper og leverandørsindustrien. Oppkjøpet av Seagear vil styrke KOGTs ingeniørkompetanse og -kapasitet, både innen engineerings og EPC-markeder.

«Seagears kunnskap og erfaring vil styrke vår eksisterende ingeniøraktivitet innen undersjøisk olje- og gassvirksomhet», sier Pål Helsing, administrerende direktør i KOGT. «Flere av våre hovedkunder holder til i Stavanger-området, så det er viktig for oss å ha en sterk base der for å understøtte KOGTs utviklingsmål samt optimere og videreutvikle tjenestetilbudet til eksisterende og potensielt nye kunder.»

Slutt

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Ingunn Kolltveit
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS
Mobil: +47 40 60 69 99
ingunn.kolltveit@kongsberg.com
www.kongsberg.com/kogt                                                                                      

Saul Trewern
Saltwater
Tlf.: +44 (0)1202 669244
saul.trewern@saltwatercoms.com
www.saltwaterpr.com

Om Kongsberg Oil & Gas Technologies
Kongsberg Oil & Gas Technologies (KOGT) utvikler og leverer produkter, systemer, løsninger og tjenester for programvare til utvikling og drift av olje- og gassfelt, og retter seg mot oppstrømsmarkedet – fra reservoar til prosessanlegg. Selskapet har en sterk posisjon som utvikler av teknologiske systemer for integrerte operasjoner / digitale oljefelt, og bidrar til å kunne håndtere de variable forholdene under oljeleting og produksjon.

KOGT er til stede internasjonalt, og samarbeider med kunder over hele verden. I tillegg til hovedkontorene i Norge, har KOGT kontorer i viktige «hotspots» innen oljeleting og produksjon rundt om i verden, blant annet i Storbritannia, USA, Midtøsten og India. Innenfor samtlige driftsområder retter KOGT fokus på de tre kjerneområdene dynamisk prosessimulering, programvare for boring i sanntid samt produksjons og stigerør innen offshore-teknologi.

Denne pressemeldingen kan også lastes ned fra Saltwaters pressekontor på Internett på www.saltwaterpr.com

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker