KONGSBERG signerer kontrakt med Forsvaret for brofase til Trinn 3 utvikling av JSM

Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) har i dag inngått en brofase kontrakt til Trinn 3 med Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) for videreutvikling av JSM (Joint Strike Missile). Kontrakten er på 480 mill. kroner. 

JSM Utvikling trinn 2 er avsluttet og for å sikre kompetanse og moment i overgangen mellom JSM Trinn 2 og Trinn 3 inngår Forsvaret en såkalt brofasekontrakt i forkant av stortingsbehandling og godkjenning av hele JSM Utvikling Trinn 3.

- Det internasjonale F-35 brukerkonsortiet, med USA som den største, viser stor interesse for JSM. Det er derfor meget gledelig med Stortingets støtte av utviklingen, og at Regjeringen legger til rette for en kontinuerlig utvikling gjennom alle trinnene, sier Walter Qvam, Konsernsjef i Kongsberg Gruppen

Gjennom Trinn 2 fasen av prosjektet er detaljert design av missilet gjennomført samt vellykket sjekket for integrasjon på F-35, samt F-16 og F-18. I Trinn 3 sluttføres utvikling slik at missilet er klart for serieproduksjon, det skal også produseres flere enheter som skal testes fra jagerfly i flere praktiske øvelser. JSM er det eneste langtrekkende sjø- og landmålsmissil som kan bæres innvendig i F-35 som dermed ivaretar flyets lav-signatur (“stealth”) egenskaper. Etter vellykket gjennomføring av Trinn 3 vil KONGSBERG være klar til å motta leveransekontrakter og starte serieproduksjon.

- KONGSBERG har gjennom Trinn 1 og 2 knyttet til seg en rekke norske underleverandører som er kvalifisert til Trinn 3 og serieproduksjon. I Trinn 3 vil vi engasjere flere leverandører til de nye oppgavene. I fremtidig fullskalaproduksjon vil JSM-programmet kunne gi over 450 arbeidsplasser i KONGSBERG og gi betydelige oppdrag til over 100 norske underleverandører i flere tiår, sier Harald Ånnestad, Administrerende Direktør i Kongsberg Defence Systems.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Harald Ånnestad, Administrerende Direktør, Kongsberg Defence Systems, 920 60 087
Pål Bratlie, Direktør, Kongsberg Defence Systems, 930 57 243

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker