KONGSBERG signerer kontrakt med Forsvaret for videreutvikling av JSM

Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) har idag inngått trinn II kontrakt med Forsvaret (FLO) for videreutvikling av JSM (Joint Strike Missile) frem til 2013. Kontrakten er på 543 mill. kroner (679 mill. kroner inkl. mva). JSM utviklingsarbeidet har pågått siden 2008. I 2009 ble det inngått en utviklingskontrakt på 166 mill. kroner.

Stortinget godkjente 16. juni en videreføring av JSM og anskaffelse av fire F-35 treningsfly i 2016.

-Det er av stor betydning at både regjeringen og Stortinget har sluttet seg til videreutviklingen av JSM. Dette viser solid politisk støtte for JSM. Med JSM vil både Forsvaret og internasjonale partnere få dekket et viktig operativt behov samtidig som utviklingen og produksjonen vil være et særdeles viktig bidrag til å fylle industriinnholdet i F-35 anskaffelse, sier Walter Qvam, Konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

JSM er et nytt missil som fyller et identifisert operativt behov på F-35. Missilet er det eneste under utvikling som møter de operative kravene og som kan bæres innvendig i F-35. Missilet kan også integreres på andre flytyper.

- KONGSBERG har knyttet til seg en rekke norske underleverandører som under denne kontrakten dels vil få utviklingsoppgaver og dels vil kvalifisere seg til de senere utviklings- og produksjonsfasene. I fremtidig fullskalaproduksjon vil JSM-programmet kunne gi over 450 arbeidsplasser i KONGSBERG og gi betydelige oppdrag til over 100 norske underleverandører i flere tiår, sier Harald Ånnestad, Konserndirektør i Kongsberg Defence Systems.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Harald Ånnestad, Konserndirektør, Kongsberg Defence Systems, Mob: 920 60 087
Pål Bratlie, Direktør, Kongsberg Defence Systems, Mob: 930 57 243

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner, og 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS
P.O.Box 1003 N-3601 Kongsberg Norway Telephone +47 32 28 82 00 Telefax +47 32 28 98 90 Enterprise number no 978 614 582 MVA

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker