KONGSBERG styrker sin posisjon innen romfart og overvåking

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG), har i dag inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Horten-baserte Norspace AS. Transaksjonen forventes sluttført ved utgangen av oktober 2011. Norspace vil inngå i forretningsområdet Kongsberg Defence Systems.

Norspace AS ble etablert i 2003 og er en videreføring av tidligere AME Space og Alcatel Space Norway. Norspace AS har i dag 95 ansatte, og verdensledende på sitt felt innenfor leveranser av høyteknologiske komponenter og utstyr til internasjonal romfartsindustri. Selskapet deltar i en rekke internasjonale romfartsprogrammer, og i dag finnes selskapets utstyr ombord på over 140 satelitter fra kunder verden over.

KONGSBERG har over flere år hatt økende aktivitet innenfor romfart og overvåking. Gjennom datterselskapene Kongsberg Satellite Services og Kongsberg Spacetec er selskapet ledende på tjenester knyttet til bakkestasjoner og satelittdata. KONGSBERG drifter i dag et verdensomspennende nett av bakkestasjoner inkludert Svalbard og Antarktis, og leverer høyteknologiske løsninger bl.a. til NASA og ESA. Oppkjøpet av Norspace AS samler romfartsvirksomheten i Norge og bidrar til at KONGSBERGs kommersielle posisjon innenfor internasjonal romfart og overvåking styrkes.

Nytteaspektet ved utnyttelsen av rommet blir stadig mer fremtredende og Norge har svært gode forutsetninger for å være internasjonalt konkurransedyktige. Vi har geografiske fortrinn med infrastruktur i de polare områdene og vi er ledende på teknologi og fagekspertise. Industriclusteret Horten-Kongsberg styrkes gjennom dette oppkjøpet og kombinert med det fremtredende romfartsmiljøet i Tromsø har Norge nå en kraftfull plattform for videre industriutvikling av romfartssektoren.

”KONGSBERG har lenge hatt stor tro på romfart og overvåking. De betydelige avtalene vi har inngått den siste tiden styrker denne troen. Oppkjøpet av Norspace gjør oss i stand til å utnytte hverandres kompetanse og markedsposisjon til å vokse og utvikle stadig nye produkter og markeder. Begge selskaper har vist en imponerende utvikling og innovasjonsevne de senere år, og vi gleder oss til å fortsette denne fremgangen og bygge nye muligheter sammen i et større og mer internasjonalt slagkraftig selskap”, sier Harald Ånnestad, Administrerende Direktør i Kongsberg Defence Systems.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Harald Ånnestad, Administrerende Direktør, Kongsberg Defence Systems, Mob: 920 60 087

 

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) skaper høyteknologiske løsninger som gir trygghet under ekstreme forhold og forbedrer ytelser i sektorer av strategisk betydning - maritim næring, forsvar og sikkerhet, utnyttelse av naturressurser som olje, naturgass og fisk og utforskning av verdensrommet. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner, og har 6 300 medarbeidere i mer enn 25 land.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker