Norge og USA er enige om å samarbeide om integrasjon av Joint Strike Missile (JSM) på F-35

Norge og USA er enige om å samarbeide om integrasjon av Joint Strike Missile (JSM) på F-35. Dette åpner store muligheter for KONGSBERG og andre norske bedrifter.

Forsvarsminister Espen Barth Eide kunne i dag kunngjøre at Regjeringen har besluttet å forberede fullføringen av JSM-utvikling samt integrasjon på F-35. Beslutningen kommer som følge av at USA, ved forsvarsminister Leon Panetta, bekreftet sin støtte til integrasjon av JSM.

Forsvaret har gjennom utviklingen av Naval Strike Missile (NSM) etablert KONGSBERG og annen norsk industri i fremste klasse for å kunne levere missiler med lang rekkevidde og stor presisjon som ivaretar militære behov i et 20 til 30 års perspektiv.

-      Det er av meget stor betydning at amerikanske myndigheter har bekreftet sin støtte til integrasjonen av JSM på F-35. Med denne integrasjonen vil både Forsvaret og internasjonale partnere få dekket et viktig operativt behov samtidig som utviklingen og produksjonen vil være et særdeles viktig bidrag til å fylle industriinnholdet i F-35 anskaffelsen. JSM er verdensledende innen sin kategori og forsterker ytterligere F-35s operative evne, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

-      KONGSBERG har gjennom de første faser av JSM utviklingen knyttet til seg en rekke norske underleverandører. I lys av dagens melding om støtte til integrasjon til F-35 åpner det seg muligheter for et langsiktig norsk industrieventyr i størrelsesorden 25 milliarder kroner. I fremtidig fullskalaproduksjon vil JSM-programmet kunne gi over 450 arbeidsplasser i KONGSBERG og gi betydelige oppdrag til over 100 norske underleverandører i flere tiår, sier Harald Ånnestad, administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems.

Som en del av utviklingsprogrammet for JSM, utvikles og testes nye operative funksjoner som senere kan brukes til oppgradering av KONGSBERGs Naval Strike Missile (NSM). NSM er nå i produksjon for Forsvaret i Polen og Norge.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm. direktør Harald Ånnestad, Kongsberg Defence Systems – mobiltelefon 920 60 087.

Divisjonsdirektør Pål Bratlie, Kongsberg Defence Systems – mobiltelefon 930 57 243

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer

høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har ca 6 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2011 driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker