NSM missilkontrakt godkjent

NSM missilkontrakt i Polen godkjent, 712 mill. kroner i ordreinngang.

KONGSBERGs kontrakt med det Polske Forsvarsdepartementet som ble meldt til Oslo Børs 7. desember 2010, for levering av ytterligere NSM (Naval Strike Missile), er godkjent. Dette er en utvidelse av opprinnelig avtale fra desember 2008. Verdi og omfang av kontrakten er utvidet ytterligere i forhold til det som ble meldt i desember 2010, og blir registrert med 712 mill. kroner som ordreinngang i 4. kvartal 2011.

KONGSBERG skal levere et NSM-basert kystartillerisystem for den Polske Marine. Leveransene starter i 2012 og omfatter NSM sammen med et kommando- og våpenkontrollsystem tilsvarende KONGSBERGs anerkjente luftvernsystem NASAMS. Tidligere i 2011 demonstrerte NSM fyrt fra det polske kystartillerisystem igjen sine egenskaper som det mest avanserte missil mot land- og sjømål.

Kontrakten involverer mer enn 100 norske leverandører fra hele landet og er et betydelig bidrag til å videreutvikle kompetansen innen en rekke kjerneområder for forsvar- og aerospace teknologi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Harald Ånnestad, Administrerende Direktør, Kongsberg Defence Systems, Mob: 920 60 087
Pål Bratlie, Direktør, Kongsberg Defence Systems, Mob: 930 57 243

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har ca 6 300 medarbeidere i mer enn 25 land og i 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker