Ny kapasitet i NASAMS luftvernsystem

KONGSBERG har sammen med sin amerikanske partner Raytheon, levert den første NASAMS High Mobility Launcher (HML) til Norge.

Kontrakten ble inngått i november 2011. Norge er den første nasjonen som mottar den nye operative kapasiteten i luftvernsystemet NASAMS.

- Luftvern er en viktig del av et lands totalforsvar og Forsvaret er meget fornøyd med denne kapasitetsøkningen av luftvernsystemet NASAMS, sier brigader Frode Flølo, sjef luftkapasiteter i Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO).

Den nye High Mobility Launcher (HML) vil fungere sammen med eksisterende NASAMS-utskytingsramper, og vil bedre mulighetene for mobilitet som i sum øker NASAMS-systemets totale anvendelighet.

- Vi er stolte av at det norske Forsvaret er de første til å ta HML i bruk som et nytt element i NASAMS-porteføljen. HML vil samtidig passe bra inn i NASAMS eksportmuligheter, der vi ser på flere eksisterende og nye muligheter, sier direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence Systems.

Flere nasjoner har valgt NASAMS som luftvernsystem, bl.a. Norge, Finland, Nederland, USA, og Spania.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Eirik Lie, Direktør, Kongsberg Defence Systems, mobil 9170 4933.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 250 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia