Økte driftsinntekter for Kongsberg Gruppen i 2015

Det foreløpige årsresultatet for 2015 viser driftsinntekter på MNOK 17.032, som er en økning på 2,5 prosent fra 2014. EBITDA er MNOK 1.784, hvilket gir en EBITDA-margin på 10,5 prosent. Ordrereserven ved utgangen av 2015 er MNOK 19.597.

Konsernet har driftsinntekter på MNOK 4.567 i kvartalet, 3,4 prosent høyere enn tilsvarende kvartal i 2014. EBITDA-marginen er 10,8 prosent.

- 2015 har vært et år med både god utvikling og utfordringer for Kongsberg Gruppen. Vår forsvarsvirksomhet fortsetter den positive utviklingen, og et høydepunkt i 4. kvartal var valget av vår medium caliber-tårnløsning til General Dynamics’ Stryker-kjøretøy. Vi går inn i et 2016 som kjennetegnes av både store muligheter for konsernet, men også utfordrende markedsforhold. Konsernet har en god ordrereserve og solide posisjoner i alle våre kjernemarkeder, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen. 

Etablerer Kongsberg Digital
I løpet av første halvår 2016 etableres Kongsberg Digital, et nytt datterselskap i Kongsberg Gruppen ledet av konserndirektør Hege Skryseth.
Kongsberg Digital vil bestå av om lag 450 ansatte fra eksisterende software- og simuleringsmiljø i Kongsberg Oil & Gas Technologies og Kongsberg Maritime. Fra starten av har dermed Kongsberg Digital en betydelig portefølje og omsetning fra avanserte data-, software- og simulerings-produkter. I tillegg vil Kongsberg Digital ha konsernansvaret for utvikling av nye digitale løsninger og tilhørende teknologiallianser.

- Vi ser betydelige muligheter for oss i det teknologiskiftet som nå skjer, både i Norge og internasjonalt. Kongsberg Digital vil være et samlingspunkt for utviklingen av digitale produkter og løsninger, og en viktig pådriver for konsernets digitalisering som helhet. I tillegg vil selskapet ta frem nye løsninger og etter hvert etablere posisjoner i nye markeder. Dette vil sikre kunder tilgang til den fremste teknologien også i fremtiden, sier Qvam.

God drift og lovende utsikter innen forsvar
Konsernets nest største forretningsområde, Kongsberg Defence Systems, har hatt et godt 2015 med driftsinntekter på MNOK 4.149 og EBITDA på MNOK 695, noe som gir en margin på 16,8 prosent. I kvartalet ble omsetningen på MNOK 1.083 og EBITDA på MNOK 283.

Kongsberg Protech Systems økte driftsinntektene i 2015 med 13 prosent, og i kvartalet leverte forretningsområdet de høyeste driftsinntektene siden 4. kvartal 2013.

- Kongsberg Defence Systems leverer et sterkt kvartal og har hatt positiv utvikling gjennom hele året. Kongsberg Protech Systems har hatt et år med økende aktivitet, og sikret på tampen av året det svært viktige gjennombruddet for MCRWS. Utsiktene for konsernets forsvarsvirksomhet er gode, oppsummerer Qvam.

Fortsatt vekst og god ordrereserve i Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritimes driftsinntekter øker med 7,6 prosent sammenlignet med 2014, en økning som er innen alle divisjoner. EBITDA for 2015 er på MNOK 1.116, mens ordreinngangen er på MNOK 9.756 for året. 4. kvartal har høy aktivitet med omsetning på MNOK 2.777 og EBITDA på MNOK 235.

- Kongsberg Maritime har et år med god vekst og går inn i 2016 med en solid ordrereserve. Driftsmarginen er påvirket negativt av intensivert produktutvikling, engangseffekter og endret prosjektsammensetning, sier Qvam.

Restrukturering og samling av konsernets olje- og gassrelaterte virksomheter
Kongsberg Oil & Gas Technologies’ driftsinntekter falt med 24 prosent fra 2014 til 2015, og det har gjennom året blitt gjennomført kostnadsbesparende tiltak som relokaliseringer og kapasitetsreduksjoner. Styret har besluttet å nedskrive goodwill og immaterielle eiendeler med MNOK 300 i 4. kvartal.

Konsernets olje og gass-relaterte ingeniørtjenester samles og videreutvikles med øvrige olje- og gasstjenester i Kongsberg Maritime. Kongsberg Oil & Gas Technologies’ største enhet, Software & Services, vil inngå som en sentral del av Kongsberg Digital. Som følge av dette vil Kongsberg Oil & Gas Technologies fra 2016 ikke lenger være et eget forretningsområde.

Resultatene presenteres på Vika Atrium fra klokken 08:15 og sendes direkte på webcast. For å følge presentasjonen og lese hele rapporten for 4.kvartal og foreløpig årsresultat, vennligst besøk: www.kongsberg.com/ir.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 916 10 798

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner