Pressemelding

Viju og Kongsberg Oil & Gas Technologies forener krefter og styrker sine posisjoner innen integrerte operasjoner og leveranse av samhandlings- og visualiseringsrom til den internasjonale olje- og gassindustrien

Oslo/Stavanger, 17. januar 2011

Viju, som er en ledende leverandør av løsninger for visuell kommunikasjon og samhandling til ulike bransjer, vil gjennom denne avtalen styrke sin kapasitet og tilstedeværelse innen olje- og gassindustrien.
Kongsberg Oil & Gas Technologies er en ledende leverandør av teknologi knyttet til Integrerte Operasjoner for oppstrømsmarkedet innen olje og gass, og vil fokusere videre på den samlede verdikjeden til Integrerte Operasjoner – fra strategi til levering av programvare og spesialteknologi. Det strategiske partnerskapet med Viju vil styrke KOGTs posisjoner for å utvikle og levere samhandlingsrom i sine integrerte prosjekter. 

Partene er blitt enige om å inngå et langsiktig strategisk samarbeid som blant annet omfatter inntreden fra Kongsberg Oil & Gas Technologies på eiersiden i Viju.  Videre vil Kongsberg Oil & Gas Technologies som en del av avtalen overføre sin avdeling "Integrated Collaborative Environment" (ICE) til Viju.

"Gjennom denne avtalen vil Kongsberg Oil & Gas Technologies kunne øke sin globale posisjon betydelig innen levering av avanserte visualiserings- og samhandlingsrom i prosjekter knyttet til Integrerte Operasjoner," sier Pål Helsing, Konserndirektør i Kongsberg Oil & Gas Technologies AS.

"Kongsberg Oil & Gas Technologies sine internasjonale kunder og det høyt kvalifiserte teamet av spesialister som kommer over til oss, vil styrke Vijus allerede sterke posisjon innen olje- og gassindustrien, og dette vil gjøre det mulig for oss å øke tempoet for utbredelse av vår tilstedeværelse i de internasjonale olje-huber," sier Rune Jensen, Styreleder i Viju AS.

For ytterligere informasjon: 
Rune Jensen,
Styreleder, Viju.
Mobil +47 480 19 702. E-post:
rje@viju.no

Ingunn Kolltveit
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS
Mobil: +47 40 60 69 99
ingunn.kolltveit@kongsberg.com 
www.kongsberg.com/kogt

 
Om Viju AS

Viju AS er en ledende internasjonal leverandør av samhandling, kommunikasjon og visualiseringsløsninger til oljeindustrien og til andre bransjer som bank/finans, offentlig sektor, helse, farmasi, profesjonelle tjenester (advokater, revisorer, konsulenter) og media. Avanserte visualiserings- og kommunikasjonsløsninger til kontrollrom, produksjonsrom og samhandlingsrom i oljeindustrien er viktige for såkalte "Integrerte Operasjoner" og "Smart Fields / E-fields" innen oljeindustrien hvor Viju har en spesielt sterk posisjon. Viju, som er Tandberg/Ciscos største spesialistpartner i verden innen videokonferanse/visuell kommunikasjon, har kontorer i Europa, Nord-Amerika og Asia og et nettverk av samarbeidende lokale markedsledere i resten av verden. Viju har hatt en sterk vekst de siste 4 årene til tross for krevende internasjonale økonomiske rammevilkår, med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 62 % denne perioden. Vijus omsetning for 2011 forventes å overstige NOK 750 millioner.
 

Om Kongsberg Oil & Gas Technologies AS

Kongsberg Oil & Gas Technologies (KOGT) utvikler og leverer produkter, systemer, løsninger og tjenester for programvare til utvikling og drift av olje- og gassfelt, og retter seg mot oppstrømsmarkedet – fra reservoar til prosessanlegg. Selskapet har en sterk posisjon som ledende leverandør av teknologiske systemer for Integrerte Operasjoner / digitale oljefelt.

KOGT er til stede internasjonalt, og samarbeider med kunder over hele verden. I tillegg til hovedkontorene i Norge, har KOGT kontorer i viktige "hotspots" innen oljeleting og produksjon rundt om i verden, blant annet i Storbritannia, USA, Midt-Østen og India. Innenfor samtlige driftsområder retter KOGT fokus på de tre kjerneområdene produksjon, boring og subsea.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker