Resultat 1. kvartal 2013

KONGSBERG hadde et høyt aktivitetsnivå i 1. kvartal 2013. Driftsinntektene for 1. kvartal 2013 utgjorde 4.033 millioner kroner.

Dette er 5,1 prosent høyere enn samme periode i 2012. EBITDA ble 500 millioner kroner i 1. kvartal, sammenliknet med 550 millioner samme periode i 2012. Kongsberg Maritime hadde meget god ordreinngang i kvartalet med 2.664 millioner kroner, og  ordreinngangen for hele konsernet var i 1. kvartal 3.885 millioner kroner.

Resultat per aksje (EPS) i 1. kvartal var 2,28 kroner, sammenliknet med 2,63 samme periode i fjor. Kongsberg Gruppen hadde ved utgangen av 1. kvartal en egenkapitalandel på 38,8 prosent.
- Vi har hatt høy aktivitet i kvartalet, både på gjennomførings- og markedssiden, noe som har gitt sterk ordreinngang spesielt i vår maritime virksomhet, sier konsernsjef Walter Qvam.

Fra 2013 rapporteres Kongsberg Oil & Gas Technologies (KOGT) som eget forretningsområde. KOGT leverer innovative undervannsløsninger, ingeniørtjenester og beslutningsstøttesystemer til den internasjonale olje- og gassindustrien. Produktporteføljen består av en kombinasjon av systemer som allerede har godt fotfeste i markedet og nye innovative løsninger.

For mer informasjon, se fullstendig kvartalsrapport
på: www.kongsberg.com og www.newsweb.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erik Hoff, Vice President Investor Relations & Reporting
Mobil: + 47 991 11 916
Ronny Lie, Vice President Corporate Communication
Mobil: + 47 916 10 798

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia