Resultat for første kvartal 2012

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) rapporterer et solid første kvartal 2012.

Driftsinntektene for første kvartal ble 3 836 millioner kroner. Driftsresultat før amortisering (EBITA) utgjorde 482 millioner kroner. Dette gir en EBITA-margin for konsernet på 12,6 prosent, sammenliknet med 13,8 prosent i tilsvarende periode i 2011. Resultat per aksje (EPS) i første kvartal var 2,66 kroner.

Konsernet hadde ved utgangen av første kvartal en egenkapitalandel på 39,9 prosent. Ordreinngangen har vært tilfredsstillende. Kongsberg Maritime har en fortsatt positiv utvikling, og kan vise til en ordreinngang på 2.541 millioner kroner sammenliknet med 2.082 millioner samme periode i fjor.

-          Konsernet har fått en tilfredsstillende start på året og vi er spesielt godt fornøyd med at vår ”Full Picture”-strategi i Kongsberg Maritime gir en betydelig ordreinngang i kvartalet, sier konsernsjef Walter Qvam.

For mer informasjon kontakt:
Jan Erik Hoff, direktør for investor relations og rapportering
mob: + 47 99 11 19 16

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør
mob: + 47 91 61 07 98

Se fullstendig kvartalsrapport
på: www.kongsberg.com og www.newsweb.no

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker