Sjøforsvaret kjøper Navigasjonsutrustning for Stridsbåt 90

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har signert en kontrakt for leveranse av Navigasjonsutrustning til Sjøforsvarets Stridsbåt 90. Kontrakten er inngått mellom Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og KONGSBERG, representert ved divisjon Naval Systems & Surveillance.

Kontrakten har en samlet verdi på 25 MNOK. Kontraktsomfanget inkluderer reservedeler, test- og støtteutstyr, samt opsjoner.

Systemleveransen bygger på navigasjonssystemet “Sea Cross” fra Sea Cross Marine AB i Sverige som hovedkomponent. Sea Cross er allerede i bruk i Sjøforsvaret på andre plattformer. Sea Cross er en del av KONGSBERGs “Sea COMMAND” produktlinje av kompakte navigasjons- og våpenkontroll systemer for små og mellomstore fartøyer.

For ytterligere informasjon kontakt

Leiv Inge Steig, Divisjonsdirektør, Kongsberg Defence Systems, telefon (+47) 92 06 01 11.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia