Status JSM-prosjektet

JSM-prosjektet (Joint Strike Missile) er viktig både for KONGSBERG og nasjonen Norge, derfor er det viktig å gi riktig status for prosjektet.

Etter en artikkel i Aftenposten 7. juni, ser vi ser det nødvendig å repetere fakta i saken.

JSM er ikke forsinket, utviklingen er helt i henhold til opprinnelig plan. Innføring av nye militære plattformer og kapasiteter er en tidkrevende og skrittvis prosess som går over flere år. JSM har fra første stund vært planlagt for Block 4, som er tilpasset de norske operative behov.

At Naval Strik Missile (NSM) som er utviklet for fregattene og korvettene er for stor til å bæres innvendig i F-35 har vært kjent i snart ti år - derfor begynte KONGSBERG allerede i 2002 arbeidet med en ny versjon av NSM til F-35, det som senere ble til JSM – og denne er skreddersydd til F-35. JSM passer inn i bomberommet og integrasjon av JSM er karakterisert av flyprodusenten Lockheed Martin som et prosjekt med lav risiko.

F-35 kan bære totalt 6 JSM, to internt og fire under vingene. Vår illustrasjon som brukt i Aftenpostens artikkel viser to JSM, det tredje missilet som skimtes på vår illustrasjon er et AMRAAM missil som henger på luken til bomberommet.

JSM fyller et uttalt kapasitets gap i F-35, amerikanske og andre partnerlands analyser viser at JSM er vesentlig bedre enn eksisterende missiler.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems, Harald Ånnestad
Mob: 92 06 00 87

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Dokumenter og linker