System for integrert miljøovervåking

KONGSBERG leder norsk konsortium med DNV og IBM for å utvikle system for integrert miljøovervåking til offshore installasjoner

Et konsortium som består av KONGSBERG, IBM og DNV skal utvikle en løsning for sanntids miljøovervåking i samarbeid med Statoil. Hensikten er å redusere den negative påvirkningen olje- og gassutvinning har på miljøet. Prosjektet ledes av KONGSBERG, og skal ta i bruk integrert teknologi for å forbedre operatørenes tilgang til og operasjonelle bruk av miljødata.

På vegne av konsortiet, har KONGSBERG inngått en kontrakt med Statoils Forsknings- og Utviklingssenter i Trondheim, for å utvikle et system for integrert miljøovervåking.

Prosjektets omfang er 150 millioner kroner, og inkluderer både Statoils prosjektdeltakelse og økonomiske finansiering, samt konsortiets finansiering. Kontraktsperioden strekker seg over tre år, og skal avsluttes med en pilotfase som skal gjennomføres på en operativ installasjon. Prosjektet er en del av Statoils forsknings- og utviklingsprogram ”New Energy and HSE”.

KONGSBERG har dannet et konsortium med fire medlemmer med en unik, teknologisk bakgrunn for å nå prosjektmålet. Konsortiet ledes av Kongsberg Oil & Gas Technologies. Kongsberg Maritime Subsea leverer sensorer og kommunikasjonsteknologi, IBM leverer informasjonsinfrastruktur og datastyringsløsninger og DNV leverer miljøanalyser, modeller og tjenester. Statoil vil ha en aktiv rolle i prosjektet og bidrar med sin ekspertise innen offshore olje- og gassoperasjoner.

Hensikten med prosjektet er å vise løsninger for kontinuerlig miljøovervåking av sårbare områder, og skal omfatte alle fasene et offshore olje- og gassfelt går gjennom, fra forberedelser, boring, produksjon og demobilisering. En viktig fordel er at overvåkingen vil bli en del av den daglige driften, slik at potensielle skader på miljøet kan oppdages og gjøres noe med på et tidlig tidspunkt.

-        Dette er et strategisk viktig prosjekt for KONGSBERG. Det er en del av en langsiktig satsing for å utvikle integrert, kontinuerlig miljøovervåkingssystem for å møte et økende krav om å oppdage og respondere raskere i forhold til miljø i forbindelse med offshore olje- og gassvirksomhet, sier Even Aas, konserndirektør i KONGSBERG.

-        Det Norske Veritas er globalt ledende innen miljørisiko-management og offshore HMS, og ønsker å sette standarden for miljøovervåking. Utviklingen av effektive løsninger for tidlig varsling, overvåking og analyse av aktiviteten i sårbare områder er av uvurderlig verdi for oljeindustrien. Det vil også være en viktig fordel at miljøovervåking blir en del av den daglige driften, sier Jens Eirik Ramstad, Associate Director i Det Norske Veritas.

For mer informasjon, kontakt:

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør KONGSBERG, mobil +47 9161 0798

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner, og hadde 6 300 medarbeidere i mer enn 25 land.

 

 

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker