Publikum stortrives på Kristiansten Festning

En undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk Institutt på vegne av Nasjonale Festningsverk, viser at hele 98 % av de besøkende på Kristiansten festning var godt eller svært godt fornøyd med sitt besøk på festningen i 2005. Undersøkelsen viser også at turistene, utleievirksomheten og aktivitetene på festningen har positive ringvirkninger for Trondheim.

Fornøyde gjester De aller fleste av de besøkende kommer fra Trondheim og omkringliggende områder. Over 80% av respondentene er på dagstur fra hjemstedet og de aller fleste har Kristiansten festning som hovedformål for turen. Også det nye serveringsstedet ”Vertshuset Festningen”, som har tilhold i den rehabiliterte kommandantboligen fra 1752, får høy score fra de besøkende både med hensyn til service og kvalitet. -Dette er jo veldig hyggelige tilbakemeldinger og det er en inspirasjon til å fortsette det arbeidet vi startet i sommer, sier Nina Rydjord, daglig leder på vertshuset. I fjor startet utviklingen av festningen med kultur- og naturvandring, utstilling, ”Barnas Kristiansten” og Vandreteater. Festningens fremtidige profil er valgt for å bidra til at flere skal oppleve matematikk, tenknologi og vitenskap som spennende og meningsfylt og dermed bidra til trønderhovedstadens ry som ”Teknologi-hovedstaden”. De besøkende har kommet med mange konstruktive tilbakemeldinger. Blant annet fremmes det et ønske om bedre markedsføring av aktiviteter og serveringstilbud, tydeligere skilting og enda flere tilbud for barn. - Vi vil ta med oss de besøkendes tilbakemeldinger over i det nye året og videreføre arbeidet. Vi er glade for at vi har med oss Gerd Åsta Bones som vil lede arbeidet og fungere som Vertskapssleder for Nasjonale Festningsverk på festningen, sier Hilde Herberg i Nasjonale Festningsverk. - Dette året skal vi bruke til å gjøre Kristiansten Festning enda mer attraktiv å besøke. Her kan folk få oppleve historiske bygninger, vakre uteområder, storslagen utsikt, naturløyper og god servering. Vi ønsker å utvide fjorårets tilbud med flere aktiviteter og et bredere tilbud året rundt. Akkurat nå er vi i ferd med å knytte til oss kontakter og samarbeidspartnere fra kultur og næringsliv, sier Gerd Åsta Bones. Selv om festningen har en helt spesiell profil, skal det være et bredt tilbud med noe for enhver smak. Positive ringvirkninger I tillegg til fornøyde gjester, viser en ringvirkningsanalyse at aktiviteten på Kristiansten også bidrar svært positivt rent økonomisk. Både investeringer på festningen, utleievirksomhet og turistenes forbruk både på og utenfor festningsområdet bidrar til økonomiske ringvirkninger for Trondheim som by. - Det viktigste Kristiansten kan tilby er imidlertid en unik, grønn lunge midt i Trondheim. Spennende aktiviteter og vakre omgivelser for de besøkende vil alltid være første prioritet sier Kristen Grieg Bjerke, sjef for Nasjonale Festningsverk -

Om oss

Kristiansten Festning er et viktig identitetsskapende område for Trondheim by. Festningen er en spydspiss i Nasjonale Festningsverks arbeid med å kombinere utvikling og ivaretakelse av de nasjonale festningsverkene. Nasjonale Festningsverk skal tilrettelegge og koordinere for utviklingen, aktivitetene og samarbeidspartnerne på festningen slik området blir enda mer attraktivt for kulturvirksomhet og rekreasjonsområde.

Kontakter

  • Kristiansten Festning
    . .
    +47

Abonner

Multimedia

Multimedia