KUKA har fått bestilling på 360 medisinske roboter fra Siemens Healthcare

KUKA har fått en rammeavtale med Siemens Healthcare som underleverandør i løpet av årene 2013-2015 og skal levere 360 medisinske roboter. Bestillingen vil bli levert fra KUKA Laboratories GmbH.

Siemens Healthcare og KUKA har samarbeidet innen roboter på det medisinske området siden 2005.Robotene til KUKA er blitt benyttet i stadig større grad med stor suksess innen både diagnostikk og terapi. 

Der det skal utføres arbeidsoppgaver med krav til meget stor nøyaktighet og uten toleranse den minste skjelving eller vibrasjon, har roboter en klar fordel, da kvaliteten på bevegelsen forblir konsekvent og eksakt hele tiden.

Robotene fra KUKA er del av et medisinsk angiografisystem (vaskulær billedtagning). Den fører et røntgensystem (C-bue) rundt pasienten, noe som forbedrer fleksibiliteten i posisjoneringen vesentlig sammenliknet med tradisjonelle angiografisystemer. Røntgenbilder utført med en robotisert C-bue gir legene helt nye muligheter for måter å ta bilder på.

«Denne bestillingen betyr ytterligere en milepæl i det langsiktige og suksessfulle partnerskapet mellom KUKA og Siemens Healthcare og åpner døren for andre prosjekter i framtiden», sier dr. Till Reuter, CEO KUKA AG.

Salgsansvarlig
Frode Grimsbø
Sentrumsvegen 5
N-2867 HOV
Norway
Tlf: 061 18 91 30

info@kuka.no 
www.kuka.no

Marketing
Carola Andersson

A Odhners Gata 15
S-421 30 Västra Frölunda
Sweden
Tlf: + 46 (0)31 726 62 68
Epost: carola.andersson@kuka.se

news@kuka.se
www.kuka.se

Om KUKA NORDIC AB, (KUKA Sveiseanlegg + Roboter)
KUKA i Norge er drevet gjennom KUKA Nordic AB som er et heleid datterselskap av KUKA Roboter GmbH i Augsburg, Tyskland som er blant verdens ledende leverandører av industrielle roboter. Dette selskapet er igjen medlem av KUKA Aktiengesellschaft. Kjernekompetanse er utvikling, produksjon og salg av industrielle roboter, styringer og programvare. Selskapet er markedsleder i Tyskland og Europa, og er nummer tre i verden. KUKA Robot Gruppen sysselsetter rundt 3180 mennesker over hele verden. I 2012 utgjorde salget 742,6 millioner Euro. 25 datterselskaper gir en tilstedeværelse i de store markedene i Europa, Amerika og Asia.

Tags:

Om oss

Om KUKA NORDIC AB, (KUKA Sveiseanlegg + Roboter) KUKA i Norge er drevet gjennom KUKA Nordic AB som er et heleid datterselskap av KUKA Roboter GmbH i Augsburg, Tyskland som er blant verdens ledende leverandører av industrielle roboter. Dette selskapet er igjen medlem av KUKA Aktiengesellschaft. Kjernekompetanse er utvikling, produksjon og salg av industrielle roboter, styringer og programvare. Selskapet er markedsleder i Tyskland og Europa, og er nummer tre i verden. KUKA Robot Gruppen sysselsetter rundt 3180 mennesker over hele verden. I 2012 utgjorde salget 742,6 millioner Euro. 25 datterselskaper gir en tilstedeværelse i de store markedene i Europa, Amerika og Asia.

Abonner

Multimedia

Multimedia