Arkitektur i Oslo - en veiviser til byens bygningsmiljø

Arkitektur i Oslo er et nyttig oppslagsverk for alle som er interessert i hovedstadens bygninger og arkitekturhistorie. Boken omtaler mer enn 1500 enkeltbygninger og husgrupper.

Ole Daniel Bruun
Arkitektur i Oslo
En veiviser til byens bygningsmiljø


Innholdet i boken er kronologisk og geografisk ordnet slik at den kan leses som en arkitekturhistorisk fremstilling. Hvert kapittel er forsynt med en innledning som sammenfatter perioden. Adresseregister og oversiktskart gjør det lett å finne frem til hvert enkelt byggverk. Boken er dessuten illustrert med fargebilder av viktige og karakteristiske hus fra de forskjellige periodene.

Forfatter er Ole Daniel Bruun. Har er arkitekt og kjent som aktiv forkjemper for byens historiske bygningsmiljø gjennom Fortidsminneforeningen og Selskabet for Oslo Byes Vel. Han har funnet frem til mye nytt stoff og lite kjente faktaopplysninger, både om hus og arkitekter.
Bokens fotograf er Morten W. Krogstad, kjent for sitt engasjement for bevaring av verneverdige bygninger og bymiljøer.

Annen utgave av Arkitektur i Oslo er ajourført og utvidet med et nytt kapittel i forhold til førsteutgaven, som kom i 1999.
Boken er utgitt i samarbeid med Selskabet for Oslo Byes Vel.

For anmeldereksemplar eller intervjuavtaler kontakt: