Ny utgivelse fra Kunnskapsforlaget:


Litteraturvitenskapelig leksikon
Jakob Lothe, Christian Refsum og Unni Solberg
Kunnskapsforlaget, 2. utgave
Pris kr 398,-

2. utgave av Litteraturvitenskapelig leksikon er gjennomrevidert og oppdatert. Boken er et uunnværlig oppslagsverk for alle som arbeider med lesning og tolkning av litteratur. Leksikonet er det eneste ajourførte oppslagsverket som forklarer litteraturteoretiske ord og uttrykk på norsk, og som dessuten gir grundig innføring i litterære perioder, sjangere og begreper. Denne andre utgaven presenterer en rekke nye termer, samtidig som mange av forklaringene i førsteutgaven er utvidet, forbedret og oppdatert.

Verket er utarbeidet av professor, dr.philos. Jakob Lothe (Universitetet i Oslo), førsteamanuensis, dr.art. Christian Refsum (Universitetet i Oslo) og høgskolelektor, cand.philol. Unni Solberg (Høgskolen i Telemark).
Professor, dr.philos. Atle Kittang (Universitetet i Bergen) har også bidratt til boken.For anmeldereksemplar kontakt:
Svein Heige, Kunnskapsforlaget
Svein.heige@kunnskapsforlaget.no
Tlf: 22022243 / 91749471

For mer informasjon om utgivelsen kontakt:
Jakob Lothe, Universitetet i Oslo
jakob.lothe@ilos.uio.no
Tlf: 99011251