Oslo i endring. Med fotografier av Jens-Fredrik Svendsen

Fotograf Jens-Fredrik Svendsen fotograferte Oslo på 1950- og -60-tallet. I 2006 oppsøkte han de samme stedene og tok nye bilder på nøyaktig samme sted. Boken gir en tydelig dokumentasjon av Oslo før og nå og byr på foto som ikke tidligere har vært publisert.

Jens-Fredrik Svendsen (f. 1927) startet i 1950-årene å fotografere steder i Oslo sentrum, der han regnet med at det ville skje store forandringer i årene som kom. Mange av stedene er i dag helt ugjenkjennelige, mens andre er blitt liggende nærmest uforandret. I 2006 oppsøkte han de samme stedene han hadde vært og fotografert som ung mann, og tok, så langt det var mulig, nye bilder på nøyaktig samme sted. Tekstene som supplerer fotografiene er skrevet av mangeårig forlagsredaktør, historieformidler og byguide Jon Gunnar Arntzen (f. 1951).

Modernisering og bevaring
1950- og -60-årene var preget av utviklingsoptimisme og begeistring for tidens moderne byutviklingsideer, og store deler av Oslo sentrum var rivings- og byggeplasser i disse årene, det ble bygd store høyhus, ny T-bane og planlagt bymotorveier. Totalsaneringen av bydelene Pipervika, Vaterland og Enerhaugen var utslag av et ønske om å kvitte seg med slum og det man så som rønner, og mye av denne bebyggelsen var også svært dårlig – uten innlagt vann og skikkelig kloakksystem. Etter hvert stanset rivingsiveren opp, og Grünerløkka, Kampen, Rodeløkka og Bergfjerdingen ble for store delers vedkommende bevart. Denne utviklingen er det Jens-Fredrik Svendsen dokumenterer i Oslo i endring.


For mer informasjon, anmeldereksemplar eller bilder kontakt:
Øyvind Reisegg, redaktør i Kunnskapsforlaget
Telefon 22 02 22 16