Store norske leksikon blir åpnet i januar 2009

I januar 2009 går Store norske leksikon til det store skrittet å gjøre den nasjonale kunnskapsbasen åpen og gratis tilgjengelig for alle. I tillegg nyskapes leksikon-nettstedet på en rekke måter for å sikre Norge et livskraftig, kvalitetssikret nasjonalleksikon også i fremtiden.

- Vi har i mange år jobbet med å få til et digitalt leksikon. Dette leksikonet er et gjennombrudd i dette arbeidet. Det er jeg veldig glad for, fordi leksikonet vil komme til nytte og glede for svært mange, både i utdanning, arbeid og fritid, sier kulturminister Trond Giske i en kommentar.

Med 2005-utgaven av Store norske leksikon kunne Kunnskapsforlaget utgi hundreårsutgaven av nasjonalleksikonet i bokform. Dette vil bli stående som det siste Store norske leksikon i bokversjon – nå overtar Internett med alle dets spennende muligheter.

Åpning på flere plan
• Åpning for publikum − Gratis tilgang for alle.
• Åpning for direkte oppdatering over Internett for nasjonalleksikonets håndplukkede panel med fagansvarlige.
• Åpning for brukermedvirkning − artikler om nye temaer, forbedringsforslag, fotografier o.l. som vil bli synlige på nettstedet og løpende evaluert for opptak i leksikonets kvalitetssikrede kjerne.
• Åpen kildekode – all nyutviklet programvare gjøres fritt tilgjengelig for IT-utviklere og programmerere.
• Åpning for artikler også på nynorsk – slik det høver seg for Norges nasjonale leksikon.

Nye samarbeidspartnere og utvidelse av innholdet
Store norske leksikon vil ved åpningen omfatte rundt 280.000 artikler. Artiklene vil bli supplert gjennom fordypende innhold fra ulike kilder, og gjennom samarbeid med Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling, som vil bidra med deler av sine kunnskapsbaser og tilføre mye nytt og spennende stoff. Nasjonalbiblioteket står redaksjonelt ansvarlig for listene med anbefalt utdypende lesning som står til mange av leksikonartiklene.
- Det er i tråd med Nasjonalbibliotekets samfunnsoppdrag å kunne bidra til utviklingen av den norske kunnskapsallmenningen, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Utviklingsmidler på 1 mill. kr per år fra ABM-utvikling
ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum – inngår en treårig samarbeidsavtale og bidrar med med utviklingsmidler på 1 mill. kr årlig for tilrettelegging mot landets biblioteker, museer og arkiver.
- Store norske fritt tilgjengelig for alle på nett blir et viktig bidrag i den digitale kunnskapsallmenningen, sier avdelingsdirektør for bibliotekutvikling, Tone Moseid.

Banebrytende fagforfatteravtale
Den nye formen for faglitterært forfatterskap med fri innskriving på Internett forutsetter en ny modell for rettighetsforvaltning. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), LINO og Kunnskapsforlaget har derfor utformet en ny og fremtidsrettet normalkontrakt som fastsetter betingelsene for dette, og som er tilpasset nye Store norske leksikons særskilte behov. Med dette retter de norske faglitterære forfatterne blikket fremover for bedre å kunne spille en viktig rolle også på Web 2.0 med dets brukergenererte innhold.

1000 fagansvarlige
Nasjonalleksikonets ryggrad er de fagansvarlige, som går god for leksikonets innhold på sine respektive felt. Nå starter arbeidet med å bemanne opp landslaget med fageksperter som vil røkte hver sine spesialområder direkte over Internett, blant annet vil leksikonet knytte til seg fagansvarlige for hver av landets 430 kommuner. Per i dag omfatter gruppen av fagansvarlige så ulike personer som Kari Vogt (islam), Sylfest Lomheim (oversetterfag), Eirik Newth (blogging og nettkultur) og Cato Schiøtz (antroposofi). Med tiden ventes antall fagansvarlige å overstige 1000.

Kunnskapsforlaget har det redaksjonelle ansvaret for innholdet i Store norske leksikon på nett. Bokklubben har ansvar for utviklingen av nettløsningen, annonsesalg og markedsføring.

For mer informasjon kontakt:
Petter Henriksen
Hovedredaktør for Store norske leksikon
915 37 453

eller

Marit Borkenhagen
Informasjonssjef
918 18 374