Presseinvitasjon 6.2: Norsk sjef for Europas skoger

Skog: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen åpner den 6. februar det norske sekretariatet for Ministerkonferanse for beskyttelse av Europas skoger.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen åpner den 6. februar det norske sekretariatet for Ministerkonferanse for beskyttelse av Europas skoger.
Tid: 6. februar kl 10.00
Sted: Lokalene til Norsk institutt for skog og landskap, Raveien 9, Ås.
Kontaktpersoner: Astraea Antal, Landbruks- og matdepartementet. Tlf 93 43 19 30
Kristin Dawes, MCPFE-sekretariatet. Tlf 94 14 93 51

Norge overtok ledelsen av Ministerkonferanse for beskyttelse av Europas skoger (MCPFE) ved årsskiftet 2007 – 2008. Lederskapet vil vare fram til en ministerkonferanse er gjennomført i Norge, anslagsvis en periode på fire til fem år.

I tilknytning til det norske lederskapet er det etablert et MCPFE-sekretariat ved Norsk institutt for skog og landskap på Ås. Sekretariatet skal koordinere samarbeidet og drive videre skogpolitikken i Europa. Pressen inviteres til åpningen av det norske sekretariatet:

Skogpolitiske prioriteringer i Europa:
Lederskapet gir Norge betydelige muligheter til å påvirke de skogpolitiske prioriteringene i Europa. En bærekraftig skogforvaltning er vesentlig i arbeidet med å begrense klimaendringer, som kilde til fornybar energi, biologisk mangfold og for å sikre tilstrekkelig mengder vann av god kvalitet. Det vil trolig også bli vurdert muligheter for å etablere en europeisk skogkonvensjon.

46 land:
Siden 1990 samarbeider de europeiske skogministrene for å sikre en bærekraftig forvaltning av skog. I dag er 46 land og en rekke internasjonale og frivillige organisasjoner samlet gjennom Ministerkonferansene for beskyttelse av Europas skoger (MCPFE) for å møte utfordringer og muligheter som skogsektoren står overfor.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen er Europas "skogminister" for neste fire-fem år:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2007/Nov-07/Skog-Riis-Johansen-blir-Europas-skogmini.html?id=488361&epslanguage=NO

Mer: www.mcpfe.org