Bytter ut Norges største bilpark med elbiler

Oslo kommune skal bytte ut nærmere 1000 tjenestebiler - har inngått samkjøpsavtale for elektriske person– og varebiler med leverandøren Leaseplan.

Denne avtalen er unik. Etter det vi kjenner til er det ikke inngått noen avtale i denne størrelsesorden på elbiler noe annet sted i verden, og definitivt ikke i Norge, uttaler markedsdirektør Marius Paus i LeasePlan. LeasePlan er en totalleverandør av kjøp, leasing og administrasjon av biler.

Kjøper gjennom finansieringsordning

Seniorkonsulent Espen Skistad i Utviklings– og kompetanseetaten er også svært fornøyd med den nye rammeavtalen:

- De aller fleste biler under 3,5 tonn kan byttes til elektriske. Hjemmetjenesten er jo det store området. De trenger ikke så store biler og kjører ikke heller lange avstander, og elbiler fyller derfor deres behov på en utmerket måte.

Eget webverktøy for administrasjon

Kommunen eier 700 biler selv som trenger biladministrasjonstjenester. LeasePlan tilbyr en tjeneste hvor de administrerer våre biler, dvs. fakturabehandling, administrerer drivstoffkort, tilbyr dekkhotell og passer på at bilene får service. Oslo kommune får tilgang til et webverktøy hvor kommunens bilansvarlige kan se status på alle sine biler. Virksomhetene kan også bestille nye biler gjennom denne nettsiden.

Hva er fordelene med elbiler kontra bensindrevne biler?Elbiler har lavere servicekostnader, man slipper bompenger, kan parkere gratis, kan kjøre i kollektivfeltet, er billigere i drift, er nærmest lydløse og ikke minst; de forurenser ikke … kort sagt, fordelene ved å bytte til elbiler er mange.  Rekkevidden er heller ikke lenger et motargument, siden disse bilene kan klattlades.

Du kan plugge bilen i støpselet og lade batteriet mens man likevel er innom kontoret. Med fulladet batteri har noen av bilene opp til 17 mils rekkevidde, noe som tilfredsstiller de aller fleste virksomheters behov til en tjenestebil i Oslo kommune, sier Skistad og legger til at det vil komme en egen rammeavtale for ladestasjoner.

Besto testen med glans

Bymiljøetaten og Bydel Østensjø testet to typer elbiler i 2011, og målet var å finne ut hvor godt bilene fungerte i daglig bruk med skiftordninger hvor det kunne være vanskelig å lade batteriene fullt mellom oppdragene. Testingen gikk utmerket og brukerne var svært godt fornøyd med bilene i daglig bruk.

Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov. 

Nullutslipp innen 2015

- En rammeavtale på elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om en bilpark basert på nullutslippsteknologi innen 2015. Dette er et eksempel på at Oslo ligger helt i front når det gjelder å ta i bruk smart og miljøvennlig teknologi, og at kommunen bruker anskaffelsene aktivt og målrettet for å fremme gode miljøvennlige løsninger, uttalte byråd Vinje før utlysingen av rammeavtalen.

Marius Paus i LeasePlan berømmer Byrådets handlekraft:

- Dette er en avtale som viser stor handlekraft fra kommunens side. Våre erfaringer er at når det gjelder omstilling til mer miljøvennlig bilhold så fører det offentlige an, og nå i særdeleshet Oslo-kommune. Vi er svært stolte av å bli valgt til å drifte og administrere disse bilene, uttaler Paus fornøyd.

Utskiftningen fra bensin- og dieselbiler til rene elbiler vil skje fortløpende de neste tre årene. LeasePlan har samarbeidet med flere av de ledende elbilprodusentene helt fra utviklingsstadiet og har derfor lenger erfaring med elbiler enn de fleste andre. Avtalen gjelder for to år av gangen, med mulighet for to års forlengelse. Maks avtaletid er fire år. 

Bildetekst:

Oslo kommune bytter ut Norges største bilpark med elbiler. Fra venstre markedsdirektør Marius Paus, salgskonsulent Jørgen Philip Lund, begge LeasePlan, og seniorkonsulent Espen Skistad i Utviklings– og kompetanseetaten i Oslo kommune.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Utviklings- og kompetanseetaten, ved avdeling for konserninnkjøp mobil 930 64 251 og / eller markedsdirektør i LeasePlan Norge, Marius Paus, mobil 92 03 62 36 eller e-post marius.paus@leaseplan.no.


Fakta om LeasePlan

LeasePlan gjør bilhold enkelt, rimelig og miljøvennlig. Selskapet er Norges største og mest anerkjente innen biløkonomi, biladministrasjon og operasjonell leasing og har en leasingportefølje på 6 milliarder kroner. LeasePlan er også størst på verdensbasis. I Norge administrerer selskapet om lag 37.000 biler for store og små bedrifter og for offentlig sektor. På verdensbasis over 1,3 millioner biler. LeasePlan har erfarne analytikere og Norges mest omfattende datagrunnlag for biløkonomiske og driftsmessige analyser. Selskapet er spesialister i alle ledd av et bilhold: Innkjøp, drift, forsikring, analyse, salg og kundeservice. LeasePlan er Norges største bilkjøper og en av de største selgerne av bruktbiler. Se også www.leaseplan.no.


Fakta om Utviklings- og kompetanseetaten ved avdeling for konserninnkjøp

Avdeling for Konserninnkjøp består av innkjøpsrådgivere og jurister som hjelper kommunens virksomheter med spørsmål av anskaffelsesfaglig art enten det er hjelp i forkant av en anskaffelse, i selve anskaffelsesprosessen eller i form av klagebehandling eller reklamasjoner i etterkant av en anskaffelse. De bistår også med spørsmål omkring mer kompliserte anskaffelser, utvikling av egen innkjøpsstrategi for virksomheten og så videre. Oslo kommune inngår konsernovergripende rammeavtaler for en verdi av 1,7 milliarder i året.

Tags:

Om oss

LeasePlan gjør bilhold enkelt, rimelig og miljøvennlig. Selskapet er Norges største og mest anerkjente innen biløkonomi, biladministrasjon og operasjonell leasing og har en leasingportefølje på mer enn 5 milliarder kroner. I Norge administrerer selskapet om lag 37.000 biler for store og små bedrifter og for offentlig sektor. LeasePlan har Norges mest omfattende datagrunnlag for biløkonomiske og driftsmessige analyser. LeasePlan er Norges største bilkjøper og en av de største selgerne av bruktbiler. Se også www.leaseplan.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia