- Løftebrudd fra regjeringen

- Regjeringen svikter mennesker med hjerte- og lungesykdom når de ikke følger opp sine egne løfter om satsing på rehabilitering, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL. Denne uken markerer LHL hjerte- og lungesykes uke, med aktiviteter i regi av lokallagene rundt om i landet. Uka brukes til å rette oppmerksomhet mot et for dårlig utbygget rehabiliteringstilbud til hjerte- og lungesyke.

LHL har i mange år etterlyst en nasjonal satsing på rehabilitering. En slik satsing har aldri kommet, til tross for bred politisk enighet.

Tidlig i 2012 la Riksrevisjonen fram en rapport om tilstanden på rehabiliteringsområdet. Til tross for politiske enighet om styrking av feltet, viser Riksrevisjonens gjennomgang ingen endring i perioden 2005 til 2010. Og der innsatsen lar seg måle, har den tilsynelatende gått ned. Det har ifølge rapporten blitt lengre ventetider, sengekapasiteten og antall oppholdsdøgn er redusert, og det er til dels svært varierende praksis i de ulike helseregionene for hvilken prioritet pasienter som trenger rehabilitering får.

– Dette er en dokumentasjon på det vi har hevdet veldig lenge: Det er helt åpenbart at dette ikke har vært prioritert. Det har ikke vært gjort noen behovskartlegging eller blitt laget rapporteringssystemer og derfor blir det vanskelig å måle. Dette viser en total mangel på interesse for feltet, sier generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Det er en massiv underdekning på rehabiliteringsområdet.. Både for hjerte- og lungepasienter er det lange ventelister, og mange kommer ikke en gang på rehabilitering. Dette til tross for at behovet har økt, blant annet som følge av høyere levealder og at flere overlever sykdom som tidligere var dødelig.

LHL krever nok en gang at rehabilitering gis til alle som har behov og at kvaliteten styrkes. Rehabilitering må bli den neste store helsereformen.

Kontaktpersoner:

Generalsekretær Frode Jahren, tlf 911 31 944

Pressekontakt Ragnhild Aasen Jacobsen, tlf 930 29 650

Tags:

Om oss

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Med 43 000 medlemmer, er vi en av Norges største pasientorganisasjoner, og vårt engasjement er spredt over det ganske land gjennom rundt 300 lokal- og fylkeslag. LHL tilbyr også behandling og rehabilitering på egne klinikker og rehabiliteringssentra. Gjennom LHLs bistandsarbeid får rundt 80 000 tuberkulosepasienter hvert år tilbud om behandling og en mulighet til å overleve. Samtidig er vi med på å hindre at sykdommen sprer seg videre til flere hundre tusen nye mennesker. LHL har for øyeblikket prosjekter i ni land.