Et røykfritt Norge

LHL støtter forslagene fra regjeringen om flere restriksjoner mot røyking.
- Det er fortsatt 20 prosent av befolkingen som røyker, og det må derfor flere tiltak til for å hindre at folk begynner å røyke og at røykere slutter, sier generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.

-Vi støtter forslagene fra regjeringen om flere røykefrie området, som utenfor utesteder og ved offentlig institusjoner. Vi mener at man kan gå enda lenge, og innføre forbud mot røyking på arbeidsplassen. Dette må imidlertid kombineres med bedre tiltak for å hjelpe folk med å slutte å røyke, sier Jahren.

LHL mener blant annet at:

  • Medikamenter som kan hjelpe folk med å slutte å røyke bør kunne gis på blå resept. Dette krever imidlertid endring i legemiddelforskriften, som i dag sier at medisiner mot nikotinavhengighet ikke kan komme inn under ordningen.
  • Aldersgrensen for kjøp av tobakksvarer bør heves fra 18 til 20 år og at det føres strengere tilsyn med håndheving av aldersgrensen.
  • Det må innføres forbud mot røyking i arbeidstiden for ansatte i skoler, barnehager og helseinstitusjoner.
  • LHL mener det vil være et viktig helsefremmende tiltak å innføre lovpålagt røykfrihet på alle arbeidsplasser i arbeidstiden. Regjeringen må igangsette en prosess med sikte på et slikt forbud.
  • Det må legges til rette for ulike røykeavvenningstiltak. Kommunene må tilby røykesluttkurs, og nikotintyggegummi og plaster må bli billigere.
  • Det må gis bedre og mer målrettet informasjon til barn og ungdom om riskikoen ved å begynne å røyke.

- Vi har selvsagt en forståelse for at røykere kan oppleve ytterligere restriksjon som stigmatiserende og en innskrenkning av deres personlige frihet. Men røyk har så store kostnader i form av dårlig helse og dødsfall at det ikke er noen vei utenom, mener Jahren.

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Frode Jahren, tlf. 911 31 944
frode.jahren@lhl.no

Kommunikasjonssjef Ingeborg Vea, tlf. 93054808
ingeborg.vea@lhl.no

Tlf. 911 31 944, frode.jahren@lhl.no

LHL er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Med 43 000 medlemmer er vi en av Norges største pasientorganisasjoner, og vårt engasjement er spredt over hele Norge gjennom ca. 300 lokallag. LHL tilbyr også behandling og rehabilitering gjennom egne klinikker og rehabiliteringssentre. LHL ble opprettet som en støtteorganisasjon for tuberkuløse i 1943, og er fortsatt engasjert i kampen mot tuberkulose blant annet gjennom bistandsarbeid i Asia og Afrika. 

Tags:

Om oss

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Med 43 000 medlemmer, er vi en av Norges største pasientorganisasjoner, og vårt engasjement er spredt over det ganske land gjennom rundt 300 lokal- og fylkeslag. LHL tilbyr også behandling og rehabilitering på egne klinikker og rehabiliteringssentra. Gjennom LHLs bistandsarbeid får rundt 80 000 tuberkulosepasienter hvert år tilbud om behandling og en mulighet til å overleve. Samtidig er vi med på å hindre at sykdommen sprer seg videre til flere hundre tusen nye mennesker. LHL har for øyeblikket prosjekter i ni land.

Abonner

Multimedia

Multimedia