Kampanjestart for ”Blås liv!”

370 000 nordmenn har kols. Nesten halvparten av dem vet ikke om det. Kols er tema for LHLs lungekampanje "Blås liv!" som starter i dag.

.
Kols er en folkesykdom, det anslås at omtrent 370 000 nordmenn har kols.
-Det er en sykdom det ikke snakkes mye om og mange vet for lite om symptomene. Derfor er det mange som går med uoppdaget kols, sier Mari Larsen, assisterende generalsekretær i LHL.

En viktig del av kampanjen er derfor informasjon om kols for å motivere de som har luftveisproblemer til å søke hjelp og sjekke seg for kols. Mer kunnskap og åpenhet kan også bidra til å fjerne stigma knyttet til kols.
Et naturlig element i kampanjen er oppfordring til røykeslutt. 67 prosent av alle som utvikler kols røker eller har gjort det tidligere. Minst 30 prosent av de som røyker utvikler kols. Derfor er de viktigste forebyggende tiltakene å hindre at folk begynner å røyke og å motivere de som røyker til å slutte.

- Selv om kols ikke kan kureres, kan man bremse utvikling av sykdommen om man slutter å røyke, sier Mari Larsen.

LHLs lokallag skal sette røykeslutt på dagsorden i lokalsamfunnene.
- Vi håper ordførere rundt om i landet vil bli med på røykekuttarbeidet, blant annet gjennom å inngå en avtale med LHL lokalt om å arbeide for en røykefri kommune.

Som en gimmik for å synliggjøre at enkle øvelser kan forbedre lungekapasiteten, selger lokallagene små munnspill til inntekt for LHLs arbeid for lungesyke.
"Blås liv!" starter onsdag 26. oktober og avsluttes kolsdagen 16. november.

Fakta om kols:
> Kols er sammen med astma, den vanligste lungesykdommen i Norge. Kols er et samlebegrep som beskriver ulike kroniske betennelsesreaksjoner som skader lungene. Dødeligheten av kols er høy. Blant pasienter som legges inn på sykehus grunnet kols, dør 25 prosent i løpet av to år og halvparten i løpet av fem år. Detter er høyere enn dødeligheten av akutt hjerteinfarkt.

> Ferske beregninger anslår at rundt 370 000 nordmenn har kols. Ca 40 prosent av disse lever med uoppdaget kols. Sykdommen kan ikke helbredes, men mye kan gjøres for å bremse utviklingen. Det er derfor viktig å få diagnosen tidlig.

Assisterende generalsekretær Mari Larsen: Tlf 977 30 302
Kampanjesjef Jarle Heitman: Tlf 909 34 850
Kommunikasjonssjef Ingeborg Vea: tlf. 930 54 808

LHL er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende, med ca. 43 000 medlemmer fordelt i lokallag over hele Norge.

Tags:

Om oss

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Med 43 000 medlemmer, er vi en av Norges største pasientorganisasjoner, og vårt engasjement er spredt over det ganske land gjennom rundt 300 lokal- og fylkeslag. LHL tilbyr også behandling og rehabilitering på egne klinikker og rehabiliteringssentra. Gjennom LHLs bistandsarbeid får rundt 80 000 tuberkulosepasienter hvert år tilbud om behandling og en mulighet til å overleve. Samtidig er vi med på å hindre at sykdommen sprer seg videre til flere hundre tusen nye mennesker. LHL har for øyeblikket prosjekter i ni land.

Abonner