LHL vil kartlegge behovet for rehabilitering

Etter år med prat og tomme løfter om en stor offentlig satsing på rehabilitering, vil LHL selv sørge for at behovet for rehabilitering for hjerte- og lungesyke blir kartlagt.

- Over hele landet står hjerte- og lungesyke i kø for å få rehabilitering. Vi forventet en opptrappingsplan fra politisk hold, men det har ikke skjedd. Myndighetene vil ikke en gang telle hvor mange hjerte- og lungesyke som har behov for rehabilitering her i landet. Hva gjør LHL med det? Vi teller selv! lovte generalsekretær Frode Jahren i sin tale til LHLs landsmøtet på Hell 22. oktober.

Rehabilitering er en av LHLs hjertesaker i årene fremover. At behovet er stort, er det ingen tvil om: Antall hjertesyke i Norge anslås til ca. 450 000, mens beregninger viser at 370 000 nordmenn har lungesykdommen kols.

-         Tilpasset rehabilitering er svært viktig for livskvaliteten til mennesker med hjerte- og lungesykdom, og burde være en selvfølge, sier Jahren.

Generalsekretær Frode Jahren, Tlf. 911 31 944, frode.jahren@lhl.no

Kommunikasjonssjef Ingeborg Vea, tlf. 93054808, ingeborg.vea@lhl.no

LHL er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende, med ca. 43 000 medlemmer fordelt i lokallag over hele Norge.

Tags:

Om oss

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Med 43 000 medlemmer, er vi en av Norges største pasientorganisasjoner, og vårt engasjement er spredt over det ganske land gjennom rundt 300 lokal- og fylkeslag. LHL tilbyr også behandling og rehabilitering på egne klinikker og rehabiliteringssentra. Gjennom LHLs bistandsarbeid får rundt 80 000 tuberkulosepasienter hvert år tilbud om behandling og en mulighet til å overleve. Samtidig er vi med på å hindre at sykdommen sprer seg videre til flere hundre tusen nye mennesker. LHL har for øyeblikket prosjekter i ni land.

Multimedia

Multimedia