Viktig stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

- LHL har etterlyst økt oppmerksomhet på kvalitet og pasientsikkerhet, og vi er glad for at helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre nå har lagt fram en egen stortingsmelding om dette, sier generalsekretær Frode Jahren.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har ved flere anledninger satt temaet på dagsorden, senest i oktober da det ble avdekket at hjertepasienter fikk feil dose av ny medisin og i november da det ble kjent at pasienter hadde blitt flyttet fra ett sykehus til et annet for å bli hjerteoperert.

-          Kvalitet og pasientsikkerhet er et viktig tema. Alle pasienter må ha trygghet for liv og helse i møte med helsevesenet. Konsekvensene av dårlig kvalitet og mangelfull sikkerhet, kan bli dramatiske. For eksempel tar feil bruk av legemidler rundt 1 000 liv i Norge hvert år, påpeker Jahren.

Regjeringen foreslår et nytt femårig program som skal utvikles i samarbeid med ansatte og brukere, og bygge på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender".  

-          Det er viktig at programmet inneholder konkrete tiltak og at dette arbeidet involverer pasienter, pårørende og brukere på en god måte. På vegne av alle hjerte- og lungesyke og våre 44 000 medlemmer skal vi gjennomgå meldingen og gi våre innspill til bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet framover, sier Jahren.

Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, Tlf. 911 31 944, frode.jahren@lhl.no

Kommunikasjonssjef i LHL, Tommy Skar, tlf 905 06 449, tommy.skar@lhl.no

LHL er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende, med ca. 43 000 medlemmer fordelt i lokallag over hele Norge.

Om oss

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er Norges ledende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Med 43 000 medlemmer, er vi en av Norges største pasientorganisasjoner, og vårt engasjement er spredt over det ganske land gjennom rundt 300 lokal- og fylkeslag. LHL tilbyr også behandling og rehabilitering på egne klinikker og rehabiliteringssentra. Gjennom LHLs bistandsarbeid får rundt 80 000 tuberkulosepasienter hvert år tilbud om behandling og en mulighet til å overleve. Samtidig er vi med på å hindre at sykdommen sprer seg videre til flere hundre tusen nye mennesker. LHL har for øyeblikket prosjekter i ni land.