Lindex satser stort på tekstilgjenvinning

Lindex lanserer i dag muligheten for sine kunder til å kunne levere inn tekstiler til gjenbruk og gjenvinning i alle sine butikker i Norge. Gjenbruk og gjenvinning av tekstiler er en viktig del av selskapets langsiktige ambisjoner for å lukke materialkretsløpet. For å oppnå dette har Lindex inngått et samarbeid med Fretex.


Moteforetaket har siden høsten 2015 tatt i mot tekstiler til gjenbruk og gjenvinning i et fåtall butikker i Oslo, og nå utvides initiativet til alle Lindex-butikker i Norge.

”Hvert år kastes det mellom 8-10 kilo tekstiler i restavfallet per person i Norge. Det vil vi endre på, og sammen med våre kunder vil vi ta vare på gamle tekstiler på beste måte. Vår langsiktige målsetning er å lukke materialkretsløpet og benytte konsumentgjenvunnede fibrer i vår egen produksjon, for på denne måten å redusere vårt behov for nye råvarer”, sier Hanne Leino, administrerende direktør i Lindex Norge.

De innsamlede tekstilene vil få nytt liv, enten gjennom salg i Fretex sine butikker, utdeling via Frelsesarmeen eller ved at de eksporteres for gjenbruk i utlandet. Fretex driver ut fra prinsippene i avfallshierarkiet, som vil si at mest mulig skal gjenbrukes slik det er. Ødelagte klær som ikke kan gjenbrukes, blir til nye produkter, som for eksempel pussefiller og redesignprodukter. Dine brukte klær kommer dermed både mennesker og miljø til gode.

Les mer om Lindex og bærekraftighet her.

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Manager, Marketing & Merchandiser Norge  
Telefon:  22 47 84 17
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 490 butikker i 18 land. Lindex sitt forretningskonsept er å tilby inspirerende og prisgunstig mote til den moteinteresserte kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk. Mer enn halvparten av Lindex sitt totale sortimentet kommer fra mer bærekraftige kilder, og Lindex har forpliktet seg til å nå 80 % innen 2020. "We Make Fashion Feel Good" er Lindex sitt kommunikasjonskonsept, som tydelig formidler hva Lindex gjør og står for. Lindex er en del av den finsklistede Stockmann-gruppen. Mer informasjon på http://www.lindex.com/no/

Tags:

Om oss

Lindex is one of Europe's leading fashion brands, with approximately 480 stores in 18 markets. Lindex offers inspiring and affordable fashion for the fashion interested and conscious woman. The assortment includes several fashion concepts within women's wear, kids’ wear, lingerie and cosmetics. Today more than 50% of Lindex garments are made from more sustainable materials and the goal is to reach 80 % by year 2020. Lindex is part of the Finnish-listed Stockmann group. More information is available at www.lindex.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker