Kirkene i Oslo går foran med mobil kollekt

Kirkelig Fellesråd i Oslo skal sammen med Link Mobility lansere mulighet for å gi til kollekten via mobilen i kirkene i Oslo.

Løsningene vil bli lansert i de kirkene som ønsker en slik mulighet. Fellesrådet i Oslo har inngått en rammeavtale med Link Mobility som muliggjør mobil innsamling av penger. Avtalen kan utvides til å gjelde flere fellesråd i Norge

”Basert på en hverdag der færre personer har kontanter på seg, ville vi tilby mulighet for å gi en gave til kirken enklere og mer tilgjengelige for våre kirkegjengere” sier Robert Wright, Kirkeverge i Oslo.

”Etter uheldige hendelser der kirker har blitt frastjålet betydelige summer fra kollekten ønsket vi også å kunne redusere denne risikoen ved å tilby elektronisk giverløsning.

Vi har valgt Link Mobility som leverandør av disse løsningen basert på tre vurderingskriterier; løsning, pris og markedsposisjon. Med Links løsning får vi dekket alle funksjonalitetene vi etterspurte og mer til. Løsningen er fleksibel og dermed noe vi kan benytte i flere år fremover. De økonomiske betingelsene er svært gunstig for kirkene, og beregninger viser at kirkene vil ha relativt like lave kostnader knyttet til elektronisk kollekt som ved kontant kollekt.

Med Link Mobilitys referanser og erfaring er vi trygge på at vi har valgt rett leverandør”, sier Robert Wright

«Det er med glede og stolthet at vi nå kan annonsere at Fellesrådet i Oslo har valgt LINK som leverandør innen elektronisk innsamling av penger. Dette viser at den Norske Kirke er fremoverlent og følger med i tiden. Vi håper og tror at flere fellesråd i Norge vil ta i bruk løsningen. Med vår erfaring og kunnskap innen mobilbetaling og donasjonsløsninger mener vi at kirken vil bli godt ivaretatt hos oss og lykkes med å møte fremtidens forventninger rundt giverløsninger fra sine brukere” sier Nicolai Kristiansen, Kundeansvarlig i Link Mobility.

Om Link Mobility

LINK Mobility har en unik posisjon som Nordens ledende leverandør av mobile tjenester som mobil betaling, mobil dialog, database søk og mobile applikasjoner for sine samarbeidspartnere.

LINK Mobility har over femten års erfaring fra mobilteknologi og mobilrelaterte tjenester og leverer i dag høykvalitetstjenester til selskaper i hele Europa, inkludert Telenor, Statoil, Røde Kors, Bring Dialog, Amedia og Schibsted.

Om Kirkelig Fellesråd i Oslo

Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd. Fellesrådet består av en representant fra hvert menighetsråd. Fellesrådet i Oslo består av 45 ulike menigheter. Fellesrådet fordeler de pengene kommunene bevilger til Den norske Kirkes menigheter. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for mange av de kirkeansatte, og det er ansvarlig for kirkens eiendommer, kirkebygg og andre bygninger.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nicolai Kristiansen, Director – Key Account
Tlf: 907 60 699
nicolai.kristiansen@linkmobility.com

Tor Fredrik Wisløff, Økonomisjef
Tlf: 23 62 89 14
Tor.Fredrik.Wisloff@oslo.kirken.no

Abonner

Multimedia

Multimedia