PRESSEMELDING FRA LOVE PETRO - Et steg i riktig retning

Regjeringens beslutning er et steg i riktig retning for en fremtidig petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. Hva barnet skal hete er ikke LoVe Petro så opptatt av, men slik realitetene nå fremstår vil det bli igangsatt informasjonsinnhenting som i stor grad er i overensstemmelse med en konsekvensutredning etter petroleumsloven.

På en pressekonferanse i Oslo i dag la regjeringen frem en oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. Grunnen til at LoVe Petro er positive til regjeringens beslutning, er blant som følge av at:

- Olje- og energidepartementet skal gjennomføre kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II.
- Kunnskapen som samles inn i disse områdene, skal kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet og som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.
- Arbeidet vil starte opp raskt.

Regjeringens beslutning bidrar til at prosessen med Lofoten og Vesterålen ikke er satt på vent og vil bidra til at vi kan få en rask oppstart ved en ny regjering som er positiv til petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. 

Med Hilsen
Ørjan Robertsen
LoVe Petro 
Mobil: 908 48 582 

Dokumenter og linker