Maingate og NTE sammen mot morgendagens energimarked

Maingate og  NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) viser veien mot fremtidens energimarked. Gjennom et pilotprosjekt kartlegges nå hvordan kunden forholder seg til variable energipriser i realtid. En Smart Plugg som kommuniserer med den  elektriske måleren henter in, analyserer og videresender forbruk minutt for minutt, og gir brukeren muligheten til å ta kontroll over og styre sitt strømforbruk.

Pilotprosjektet er en del av Demo Steinkjer, et norsk nasjonalt prosjekt der nye løsninger for måling og bruk av energi testes. Resultatet kommer til å gi grunnlag for utvikling og modernisering av energinettet. Demo Steinkjer er igangsatt av energiselskapet NTE og Norwegian Smart Grid Center.

Som et første steg i pilotprosjektet har 35 hjem fått installert det nye systemet der de løpende kan styre sitt strømforbruk.

Målet er å se på hvordan kunden reagerer på strømprisen i realtid og hvordan de forholder seg til de økonomiske tersklene som de selv definerer. Gjennom å synliggjøre relasjonen mellom strømforbruk og kostnader  tror vi at vi bidrar til å  gjøre kunden mer informert og energibevisst, sier Torbjørn Opland, avdelingssjef på Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS.

Prosjektet retter seg mot det å skape nett-tariffer som bidrar til et jevnere strømforbruk. Gjennom å bremse forbrukstopper som gjerne skjer på morgenen eller ettermiddagen kan kunden spare penger og samtidig minske belastningen på strømnettet. For NTE kan dette bety mindre behov for investeringer  i nettet.   

Tidligere tester har vist at en husholdning kan spare opp til 15 prosent av sitt strømforbruk  uten å gi avkall på komfort. Om alle husholdninger sparte 15 prosent av sitt strømforbruk ville det gi en stor gevinst for både økonomien og miljøet.

Vi ser fram til å få resultatet fra Demo Steinkjer. Som en av Europas ledende ICT-bedrifter er vi overbevist om at smarte M2M løsninger vil være et av svarene på fremtidens energiutfordringer, sier Baard Eilertsen, Administrerende Direktør på Maingate.

Maingate leverer tjenesteplattformen Maingate mvio™ Home som muliggjør kommunikasjon av informasjon fra NTE:s smarte strømmålere. Plattformen muliggjør også styring av individuelle husholdningsapparater’s strømforbruk.

Om Maingate mvio™ Home
Maingate mvio™ Home er et system for det energi-smarte hjemmet. mvio™ Home er basert på Maingate’s plattform mvio™ og inneholder en gateway, en modul for realtidsavlesning av strømmåleren, og smarte plugger. mvio™er åpen for andre sensorer og integrasjon mot andre system. mvio™ er en cloud-basert plattform for informasjonshåndtering. mvio™ henter, analyserer, lagrer, distribuerer data i realtid og er sentralen både for tjenester ut mot sluttbruker og inn mot kundens forretningsprosesser. mvio™ er spesielt utviklet for effektivisering av energitjenester, men støtter også generell informasjonshåndtering for Internet of Things (IoT).

Om NTE, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er en av Norges største bedrifter innenfor produksjon, omsetning og distribusjon av strøm produkter. NTE:s hovedkontor ligger i Steinkjer og er i dag en av Midt-Norges største og viktigeste industrikonsern med ca 750 ansatte. NTE leverer strøm- og nettprodukter og tjenester til store deler av landet. Selskapet har virksomhet også på det internasjonale markedet. NTE eies av Nord-Trøndelag fylke og ble grunnlagt i 1919. NTE Nett AS er ett av NTE’s heleide datterselskap som eier og driver samtlige nett for distribusjon av strøm i Nord-Trøndelag. Selskapet har drøyt 82 000 nettkunder og både et høyt- og lavspennsnett som dekker et område på 13 000 km. 

Om Maingate
Maingate ble grunnlagt i  1998 og er et ledende ICT-firma. Selskapet tilbyr M2M kommunikasjon og IT-systemer for det europeiske markedet. Maingate er en betrodd partner til over 1000 kunder, inklusive ledende energiselskaper som E.ON, Hafslund, Fortum og Vattenfall. Selskapet samarbeider med teknikkpartnere som Gemalto, Oberthur, Schneider Electric, Kamstrup, Telia, Tele2 og Deutsche Telekom. Maingate sikrer i dag kommunikasjonen for  55 % av alle smarte strømmålere i Sverige, 20 % av alla smarte strømmålere i Finland, 70 % betalingsterminaler i Sverige og 40 % av alle hjemme alarm systemer i Sverige.
Maingate eies av det nordiske fondet Verdane Capital VI. Verdane investerer i og utvikler nordiske voksende selskaper, og eier blant annet EasyPark og MatHem. www.maingatesolutions.com

Kontaktinformasjon:

 Marcus Lannerbro, EVP Partner Strategy & Marcom
+46 70 320 13 25

marcus.lannerbro@maingatesolutions.com

Kristin Sæterøy, General Manager Norway
+47 90 27 89 89

kristin.sateroy@maingatesolutions.com

Andreas Noack, VP Energy & KAM NTE
+46 70 320 14 10

andreas.noack@maingatesolutions.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker