Flere typer rucola-salat kan gi salmonellasmitte

Mattilsynet har lagt ned et midlertidig omsetningsforbud mot rucola-salat av typen Vitanature, fra Linea d`Oro, Italia. Årsaken er at undersøkelser av det svenske Livsmedelsverket viser at denne rucola-salaten har bakteriene som trolig er identiske med de som er smittet av Salmonella Thompson i Norge. Fra før av er det innført midlertidig omsetningsforbud mot rucola-salat av typen Dole Rucola Mix.

Minst 15 personer på forskjellige steder i landet er smittet av bakterien Salmonella Thompson. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet mistenker at smittekilden er knyttet til rucola-salat. Mattilsynet har derfor lagt ned et midlertidig omsetningsforbud for disse to produktene. Syv av de smittede personene har oppgitt å ha spist ferdigsalat i plastforpakning av typen Dole Rucola Mix. Mattilsynet har sendt prøver av begge produktene til analyse. - Folk bør unngå å spise rucloa salat fra disse to produsentene inntil videre, og vi vil vurdere situasjonen fortløpende, sier seniorrådgiver Bjørn Gondrosen i Mattilsynet, seksjon for smittestoffer og biotoksiner. Dole Rucola Mix er allerede trukket tilbake fra butikkene og det samme er i ferd med å skje med rucola-salat av typen Vitanature. For ytterligere informasjon, se lenke til Norsk Folkehelseinstitutt. Kontaktpersoner i Mattilsynet Bjørn Gondrosen, seniorrådgiver, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, tlf. 23 21 67 85 eller mobilnummer 922 51 521. Finn Oluf Nyquist, seniorrådgiver, seksjon for kommunikasjon, mobilnummer 924 10 255. Marit Strand Asbjørnsen, førstekonsulent, nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, mobilnummer 928 32 207. Kofitsyo Cudjoe, seksjonsjef Veterinærinstituttet, mobilnummer 950 84 712. Nina Krefting Aas, seksjonsleder, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, mobilnummer 991 68 874.