Historisk høy tillit til Mattilsynet

Historisk høy tillit til Mattilsynet Norske forbrukere er litt mer bekymret for miljøgifter, hormoner, antibiotika, bakterier, tilsetningsstoffer og plantevernmidler i mat enn de var tidligere. Hele 91 prosent har imidlertid stor tillit til den informasjonen de får fra Mattilsynet i spørsmål om helsemessig trygg mat, viser en undersøkelse gjort av MMI på oppdrag fra Mattilsynet. Hele 50 prosent av de spurte er ganske eller meget bekymret for miljøgifter i mat, noe som er en økning i forhold til tidligere år. På samme måte viser undersøkelsen at nordmenn er litt mer bekymret enn de var tidligere for følgende temaer knyttet til mat: hormoner og andre vekststoffer, tilsetningsstoffer, antibiotika, plantevernmidler, radioaktivitet, bakterier og andre smittestoffer, sykdommer som overføres fra dyr til mennesker, fett og bestråling av mat. Antall personer som er bekymret for genmodifisert mat er uendret fra tilsvarende undersøkelse i 2002, og langt færre enn i 1997. - Folk har en tendens til å være mer bekymret enn det er grunnlag for. Generelt mener Mattilsynet at det er grunn til å ha tillit til maten i Norge, selv om vi ikke kan gi noen garantier. Mattilsynet vil fortsette å presentere nøytral informasjon om mattrygghet, slik at folk får et mest mulig realistisk bilde av virkeligheten, sier Joakim Lystad, administrerende direktør i Mattilsynet. Høy tillit til offentlige myndigheter Hele 91 prosent har meget stor eller ganske stor tillit til den informasjonen de får fra Mattilsynet i spørsmål om helsemessig trygg mat. Tilsvarende tall for det tidligere "Statens næringsmiddeltilsyn" var 86 prosent i 2002 og 79 prosent i 2000. - Mattilsynet er resultatet av en meget stor omorganisering i offentlig forvaltning . Vi har slått sammen 93 tidligere kommunale og statlige etater i en felles organisasjon. Vi har eksistert i nøyaktig et halvt år, og det er hyggelig at Mattilsynet har tatt vare på og forsterket tilliten næringsmiddeltilsynet bygget opp. Jeg tror folk har tiltro til at Mattilsynet først og fremst ivaretar vanlige folks interesser, sier Joakim Lystad. 85 prosent oppgir at de har meget eller ganske stor tillit til informasjon om mattrygghet fra Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet. Folk har også stor tillit til informasjon som kommer fra andre statlig etater som Sosial- og helsedirektoratet, Veterinærinstituttet, Forbrukerrådet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet. Færre - 40 prosent - oppgir at de ville ha meget stor eller ganske stor tillit til informasjon fra matvareprodusentene eller fra personalet i matvarebutikken. 28 prosent oppgir at de ville ha meget stor eller ganske stor tillit til informasjon fra butikkjedene. God matkontroll MMI har undersøkt nordmenns holdninger til mattrygghet også på andre områder. 59 prosent av de spurte mener for eksempel at kontrollen med matvarer i Norge er god nok. Tilsvarende tall 50 prosent i 2002, og 44 prosent i 2000. 35 prosent mener at kontrollen med matvarer ikke er god nok. 12 prosent av de spurte mener at kontrollen med matvarer i Norge vil bli dårligere i fremtiden, og begrunner dette blant annet med økt import og EU/EØS-tilpasning. Mindre skepsis til utenlandsk mat 43 prosent av de spurte ville ikke like at importen av mat til Norge øker i fremtiden, og begrunner dette med "dårlig kontroll med maten" og "fare for sykdommer og smitte". På den annen side viser utviklingen de siste årene at vi blir stadig mindre skeptiske til importert mat. Hele 58 prosent av de spurte er enige i påstanden om at "utenlandsk mat er minst like trygg å spise som norsk mat" - en andel som økt jevnt siden 1998. Orienterer seg på internett 23 prosent - omtrent dobbelt så mange som i tilsvarende undersøkelse for to år siden - oppgir at de ville søkt informasjon på internett for å finne ut om det kan være utrygt å spise en viss type matvare. 20 prosent oppgir at de ville søkt informasjon hos Mattilsynet. Seks prosent sier de ville søkt informasjon hos Sosial- og helsedirektoratet, mens fire prosent oppgir at de ville søkt informasjon hos matvareprodusentene eller hos opplysningskontorene for kjøtt/fisk eller lignende. 85 prosent av de spurte etterlyser mer offentlig informasjon om mattrygghet. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT20830/bild.html Bilde

Abonner

Dokumenter og linker