Mattilsynet avdramatiserer oppslagene om norsk oppdrettslaks

Pressemelding fra Mattilsynet 9. januar 2004: Mattilsynet avdramatiserer oppslagene om norsk oppdrettslaks Mattilsynet kan vise til tall fra norske overvåkingsprogrammer som imøtegår påstanden fra amerikanske forskere som hevder at det er for høye verdier av PCB, dioksiner og andre helsefarlige stoffer i norsk oppdrettslaks. God norsk dokumentasjon Mattilsynet har bedt Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) om å se nærmere på den amerikanske forskningsstudien. En rekke av de opplysninger som har kommet fram gir grunn til å stille spørsmål ved studiens innhold. Også Food Standards Agency i England imøtegår den amerikanske rapporten og uttaler at studien ikke gir grunn til bekymring. - Det norske forskningsmateriale på dette området baserer seg på bredere og lengre studier av forekomst av miljøgifter i norsk oppdrettlaks enn den amerikanske studien bygger på, sier Are Sletta i Mattilsynets seksjon for fremmedstoffer og tilsettingsstoffer. Laks er trygg mat Mattilsynet finner ingen grunn til gi spesielle kostholdsråd for inntak av oppdrettsfisk. Det er derfor ikke behov for å begrense inntaket av oppdrettslaks til en gang per måned, slik den amerikanske studien hevder. For nærmere informasjon kan disse personene kontaktes: Mattilsynet - Are Sletta tlf 23 21 66 59 NIFES - Dr. Anne-Katrine Lundebye Haldorsen Mob.48 18 50 33 tlf 55 90 51 20 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/09/20040109BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/09/20040109BIT00560/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker