Mattilsynet er i gang!

Mattilsynet er i gang! I formiddag ble det nye Mattilsynet offisielt åpnet. Matforvaltningen i Norge er for første gang samlet, ved at fem tilsyn har blitt til ett. - Vi skal bidra til å sikre trygg mat og god dyrevelferd, lover administrerende direktør i Mattilsynet Joakim Lystad. Mattilsynet skal blant annet føre tilsyn med hold av planter, fisk og dyr, serveringssteder, dagligvareforretninger, importører, slakterier og meierier. Tre departementer står bak Mattilsynet: Landbruks-, Fiskeri- og Helsedepartementet. I dag tidlig ble det nye tilsynet formelt åpnet av landbruksminister Lars Sponheim, fiskeriminister Svein Ludvigsen og statssekretær i Helsedepartementet Kristin Ravnanger. Fem tilsyn har blitt til ett Mattilsynet har overtatt alt ansvar og alle oppgaver som tidligere ble utført av Statens næringsmiddeltilsyn, 89 kommunale næringsmiddeltilsyn, Fiskeridirektoratets sjømatkontroll, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn. Dette er Norges største forvaltningsreform på lenge. - Et av de viktigste målene med reformen er å sikre et enhetlig og helhetlig tilsyn over hele landet, og langs hele verdikjeden. Samordningen av arbeidet vil gjøre oss i stand til å gjøre en enda bedre og effektiv jobb for samfunnet, understreket Joakim Lystad på åpningsarrangementet. 13 lover har blitt til én Den nye Matloven erstatter helt eller delvis 13 norske lover. Loven trådte i kraft 1. januar i år. Med Matloven er Norge et av de første land som får en nasjonal lovgivning tilpasset den nye "fra jord og fjord til bord"-tankegangen, som er rådende i hele Vest-Europa. - Dette er historisk! Vi har nådd en viktig milepæl, sa landbruksminister Lars Sponheim på pressekonferansen i dag tidlig. - Helt fram til i dag har lovgivningen på matområdet vært fragmentert. Nå har vi endelig fått en samlet lov for matproduksjon og mattrygghet, sa Sponheim. Formålet med Matloven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden Alle virksomheter innen matproduksjon, fra fiskebåten til fiskerestauranten og fra sauebonden til kjøttdisken omfattes av den nye loven. Mattilsynet har også viktige oppgaver knyttet til dyrevernloven, husdyravlsloven, dyrehelsepersonelloven, lov om planteforedlerrett og kosmetikkloven. Ett telefonnummer og én adresse Det nye Mattilsynet er et av landets største tilsynsetater med ca 1300 ansatte, spredt på 64 distriktskontorer, åtte regionkontorer og hovedkontoret i Oslo. Mattilsynet har felles telefonnummer, postadresse og postmottak for alle deler av organisasjonen. Ring Mattilsynets forbrukertelefon 06040, så kommer du automatisk til ditt distriktskontor. Ta kontakt med Mattilsynet: · når dyr lider · når drikkevannet er dårlig · ved mistanke om smittsomme plante-, fiske- eller dyresykdommer · ved matforgiftninger · ved allergiske reaksjoner etter bruk av kosmetiske produkter · hvis du oppdager uhygieniske forhold ved virksomheter som du tror kan medføre helsefare · hvis du har spørsmål om regelverk og tilsyn som gjelder for din virksomhet Mer informasjon finner du på www.mattilsynet.no Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=33323 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00510/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00510/bild.html Bilde