Mattilsynet går i gang!

Mattilsynet går i gang! Visste dere? · at fra 1. januar blir 13 lover til en lov - Matloven · at fra 1. januar gjennomføres en av Norges største forvaltningsreformer som gir én samlet matforvaltning - Mattilsynet · at fra 1. januar får 1 300 mennesker ny arbeidsgiver - Mattilsynet · at fra 1. januar blir fem ulike tilsyn samlet til ett tilsyn - Mattilsynet · at fra 1. januar blir over 700 kommunale arbeidsplasser overført til Staten - Mattilsynet Mattilsynet vil fra 1. januar 2004 overta oppgavene til de kommunale næringsmiddeltilsynene, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Fiskeridirektoratets sjømattilsyn. Dette er en av de største forvaltningsreformene i Norge på lang tid, og berører et område som både er viktig i dagliglivet for folk flest og for mange bedrifter og virksomheter. Vi håper at både brukerne og forbrukerne får tillit til Mattilsynet fra første dag og at vi etter hvert skal klare å samordne arbeidet på en slik måte at vi kan gjøre en enda bedre og effektiv jobb for samfunnet. Vi ønsker med dette å invitere til en markering av den formelle oppstarten på det nye Mattilsynet mandag den 5. januar 2004 kl 1200 i Auditoriet, Mattilsynets hovedkontor i Ullevålsveien 76. Der vil de 130 ansatte ved hovedkontoret være tilstede, med administrerende direktør Joakim Lystad i spissen. De tre matdepartementene som står bak Mattilsynet vil være representert med henholdsvis landbruksminister Lars Sponheim, fiskeriminister Svein Ludvigsen og statssekretær Kristin Ravnanger fra Helsedepartementet. Vedlagt følger program og en del praktiske opplysninger. Hvis dere har anledning til å komme, ville det være fint om dere ga beskjed til kommunikasjonsrådgiver Jorunn Wold, telefon 23 21 68 17/ 92 06 49 80, e- post jorunn.wold@mattilsynet.no . Samme dag vil det også være ulike arrangementer ved de fleste av Mattilsynets regionkontorer. En oversikt over Mattilsynets region- og distriktskontorer finner dere på www.mattilsynet.no . Lanseringsarrangement Mattilsynet - program og praktiske opplysninger til pressen: Tidspunkt: 5. januar kl 1200-1400 Sted: Ullevålsveien 76, Auditoriet og lobbyen utenfor Auditoriet fylles fra kl 1130 med ansatte til glade og optimistiske toner fra New Orleans... Programmet starter kl 1200: · Velkommen v/adm.dir. Joakim Lystad (5 min) · Korte innlegg fra matdepartementene: Landbruksminister Lars Sponheim (15 min) Fiskeriminister Svein Ludvigsen (7 min) Statssekretær Kristin Ravnanger, Helsedepartementet (7 min) · Visning av kort videofilm som viser den nye logoen til Mattilsynet (4 min.) · Hva er Mattilsynet? Presentasjon v/adm.dir. Joakim Lystad (15 min) · Visuell demo av "et enhetlig og helhetlig tilsyn" · Spørsmål fra pressen (30 min. Ca kl 1300-1330) · Ca. 1330: Kakebuffet i foajéen utenfor Auditoriet: Statsråder, statssekretær og adm.dir. vil åpne "Mattilsynet" (logo på kaka) med hver sin kakespade. Vi gjør oppmerksom på at statsrådene/statssekretær drar kl 1400 og at vi derfor anbefaler at pressen først og fremst retter eventuelle spørsmål under "spørretimen" til dem. Administrerende direktør og resten av direktørgruppa vil være tilgjengelige utover ettermiddagen for eventuelle særintervjuer. Det vil også være tillitsvalgte fra tjenesteorganisasjonene tilstede for å svare på eventuelle spørsmål som gjelder omorganiseringsprosessen og forholdet til de ansatte. Kommunikasjonsstaben hjelper gjerne til med å avtale intervjuer, vise rundt i bygget etc. på forespørsel. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Jorunn Wold, telefon 23 21 68 17/ 92 06 49 80, e-post jorunn.wold@mattilsynet.no . ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00480/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker