Mistanke om Salmonella i rucola-salat

Minst 14 personer på forskjellige steder i landet er smittet av bakterien Salmonella Thompson. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet mistenker at smittekilden er knyttet til rucola-salat. Mattilsynet har lagt ned et midlertidig omsetningsforbud for ferdigsalat av typen Dole Rucola Mix.

Syv av de smittede personene har oppgitt å ha spist ferdigsalat i plastforpakning av typen Dole Rucola Mix. Mattilsynet har lagt ned et midlertidig omsetningsforbud for dette produktet, og har i tillegg sendt prøver av produktet til analyse. - Folk bør unngå å spise Dole Rucola Mix inntil videre, og vi vil vurdere situasjonen fortløpende, sier Bjørn Gondrosen i Mattilsynet, seksjon for smittestoffer og biotoksiner. Dole Rucola Mix inneholder flere typer salater, deriblant Rucola. Matmyndighetene i Sverige har i dag meldt om funn av Salmonella Thompson i rucola-salat. Rucola-salaten i salatmiksen er derfor den mest sannsynlige årsaken til sykdomstilfellene. Produsenten er i ferd med å trekke Dole Rucola Mix tilbake fra butikkene. Kontaktpersoner i Mattilsynet: Bjørn Gondrosen, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, tlf. 23 21 67 85 eller mobilnummer 92 25 15 21. Nina Krefting Aas, seksjonsleder, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, tlf. 99 16 88 74.