Presseinformasjon: Statlig nettsted om sunn og trygg mat

Presseinformasjon: Statlig nettsted om sunn og trygg mat Dato: 14.09.2004 Hvilke sopper er trygge å spise? Hvordan håndterer du viltet du skyter? Bør gravide unngå rakefisk? Kan folk flest ta CLA-produkter? Hva slags mat bør barn og unge være forsiktig med? Er lettbrus eller sukret brus minst helseskadelig? Hva bør du spise mer av? Matportalen er norske myndigheters internettsatsning på matområdet. Matportalen.no samler informasjon om mat fra offentlige etater og forskningsinstitusjoner, og er forbrukerrettet i form og innhold. Her legger Mattilsynet fortløpende ut resultater fra myndighetenes kartlegginger, fra overvåking og fra tilsyn med mat. Avsendere for informasjon Matportalens redaksjon ligger under Mattilsynet, men følgende etater bidrar også til portalen: Sosial- og helsedirektoratets avdeling for ernæring, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Veterinærinstituttet, Planteforsk, NIFES og Statens strålevern. Kostholdsråd Matportalen inneholder kostholdsråd om: · hva du ikke bør spise · hva du bør være forsiktig med · hva du bør spise mer av Matportalen presenterer også oppdaterte råd til spesielle grupper, som gravide, ammende, matallergikere og vegetarianere. Daglig oppdateringer Matportalen oppdateres daglig. Du kan abonnere på daglige eller ukentlige nyhetsbrev, ved å melde deg på via linken "Nyhetsbrev" øverst til høyre på forsiden. Bruk søkefunksjonen! Bruk Matportalens søkefunksjon dersom du skriver en artikkel om mat. Her finner du bakgrunnsinformasjon om de fleste temaer innen mattrygghet og ernæring. Lurer du på noe om mat? Besøk Matportalen! Adressen er: Matportalen.no. Kontaktperson: Gro Warholm, Mattilsynet, tlf. 23 21 67 43, mob. 95 99 41 44. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner