PRESSEMELDING: AVIÆR RHINOTHRAKEITT (ART) PÅVIST PÅ HØNS I ROGALAND

PRESSEMELDING: AVIÆR RHINOTHRAKEITT (ART) PÅVIST PÅ HØNS I ROGALAND 24.september 2004 Det er funnet antistoff mot sykdommen i en besetning som produserer rugeegg. Prøvene er analysert som ledd i det nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammet for dyresjukdommer. Det er ikke rapportert om kliniske symptom på sykdom i besetningen. Mennesker smittes ikke av sykdommen. Antall positive prøver i besetningen er så stort at besetningen håndteres som smittet. Alle prøver som viser tegn til infeksjon sendes til England for endelig verifisering. Det aktuelle dyreholdet ligger i Time kommune. Mattilsynet, Distriktskontoret i Midt-Rogaland er nå i ferd med å ta ytterligere prøver og kartlegge kontakter til andre dyrehold. Sjukdommen vil bli håndtert ved avlivning og destruksjon av alle fjørfe i flokken. Sjukdommen kalles også Turkey rhinothrakeitt (TRT) hos kalkun og Swollen head syndrome (SHS) hos høns. Sjukdommen angriper de øvre luftvegene hos fjørfe og rammer først og fremst høns og kalkun. Andre hønsefugler kan også smittes. Målsettingen er å holde fjørfepopulasjon i Norge fri for ART. Pressekontakt: Fungerende regiondirektør i Mattilsynet Rogaland og Agder; Karen Johanne Baalsrud, tlf. 99168545 Direktør for helse og hygiene; Stein Ivar Ormsettrø, tlf. 99298477 For mer informasjon, se http://www.mattilsynet.no/ ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner