MED-EL:s gründer og adm. dir, dr Ingeborg Hocmair, mottaker av Lasker Award 2013 for sitt arbeid med utviklingen av cochleaimplantatet.

MED-EL Medical Electronics, verdensledende innen hørselsimplantater, meddelte i dag at foretakets gründer og adm. dir.  Ingeborg Hochmair har fått tildelt den prestisjefylte Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award for 2013. Hun får prisen for sitt arbeid med å utvikle cochleaimplantatet, et implantat som gjennom elektrisk stimulering av hørselsnerven kan gjenopprette hørselen hos personer som lider av døvhet. Hun deler prisen med Graeme M. Clark (Emeritus, Melbourne University, Australia) og Blake S. Wilson (Duke University, NC, USA). Lasker Award tildeles forskere som har bidratt til å forbedre klinisk behandling av pasienter. Prisutdelingen finner sted i New York fredag den 20. september 2013. 

Ingeborg Hochmair, doktor i elektroteknikk, tildeles prisen for sin banebrytende forskning innen cochleaimplantater, som begynte alt på 1970-tallet med utviklingen av verdens første mikroelektroniske cochelaimplantat med flere kanaler som ble implementert i Wien i 1977. Implantatet inneholdt en lang, fleksibel elektrode som for første gang kunne bære fram elektriske signaler til hørselsnerven langs en stor del av cochlea, også kalt sneglehuset, som sitter i det indre øret. Neste milepæl i utviklingen kom i 1979 med en modifisert versjon av apparatet som gjorde at pasienter, uten å lese på lapper, kunne oppfatte stemmer og ord i stille omgivelser via en liten prosessor som ble båret på kroppen. Mottakeren av implantatet var selv en ung forsker på feltet, og har nå kunnet høre i 34 år. Forskningen fortsatte i et intensivt tempo, som blant annet førte til verdens første behind-the-ear (BTE) cochleaimplantat-lydprosessor i 1991.

Neste store gjennombrudd kom gjennom et høystimuli-cochleaimplantat, utviklet for å sette en ny språkkodingsstrategi utviklet av Blake Wilson ut i livet. Det nye implantatet ble den første enheten der majoriteten av personene som hadde mistet hørselen etter å ha lært seg å snakke, fikk tilbake mer enn 50 prosent av ordforståelsen innen seks måneder etter operasjonen. Dette innebar at flertallet av de som hadde fått implantat, kunne prate i telefonen med ukjente personer om hvilke som helst temaer.

Dr. Hochmairs drivkraft har vært respekt for sneglehuset og dets avanserte struktur, som har resultert i utviklingen av en fleksibel elektrode som bevarer sneglehuset stort sett intakt til tross for at elektroden føres dypt inn i det.

De siste årene har dr. Hochmair og Wilson samarbeidet innen aktuelle emner som fordelene med tosidige implantater, kombinert elektrisk og akustisk stimulering og cochleaimplantater for ensidig døvhet.

Cochleaimplantatet var og forblir den første erstatningen for en menneskelig sans: hørselssansen. Dr. Hochmairs banebrytende arbeid har forandret livet for nærmere 100 000 mennesker verden over.

”Mange av bragdene har blitt gjennomført sammen med min mann og nærmeste medarbeider, elektrotekniker Erwin Hochmair, og sammen med andre fantastiske partnere og forskere, kirurger, klinikere, medarbeidere på MED-EL og sist, men ikke minst, brukerne av enhetene,” sier dr. Hochmair.

Sammen med prof. Erwin Hochmair stiftet Ingeborg Hochmair MED-EL med en visjon som har resultert i økt livskvalitet for personer i over hundre land verden over. Foretaket er privateid, og Ingeborg Hochmair driver fortsatt MED-EL framover. Direktørstillingen er ikke bare en jobb for dr. Hochmair, den er livet hennes. Å hjelpe mennesker med å overvinne kommunikasjonsvansker gjennom å hjelpe dem til å finne tilbake til hørselen, var et grunnprinsipp da foretaket ble stiftet, og er det fremdeles i dag. Å øke pasientenes livskvalitet fortsetter å være det sentrale i dr. Hochmairs private og personlige gjerning.

”Jeg er utrolig takknemlig for at livsverket vårt gis oppmerksomhet gjennom en slik prestisjefylt pris,” sier dr. Hochmair. ”Jeg er enda gladere fordi prisen kommer til å skape oppmerksomhet rundt cochleaimplantatet og dets følger for pasientene, fra små barn født med dyp døvhet til eldre personer som mister hørselen senere i livet. På flere måter har arbeidet så vidt begynt. De tekniske framskrittene har på en utrolig måte påskyndet forskningen vår. Vi er på vei mot gjennombrudd vi ikke trodde var mulige bare for noen år siden. Etter såpass mange år er hørselsgjenoppretting fortsatt et mirakuløst område, og jeg mener det er svært viktig at vi bidrar til å øke livskvaliteten blant døve. Det er en stor ære å ha vært en del av utviklingen av en oppfinnelse som forandrer liv. Jeg ser fram til å fortsette med vår tradisjon for å ligge i forkant av det tekniske og vitenskapelige grunnlaget for utviklingen av hørselsimplantater i mange år framover,” sier Ingeborg Hochmair. 

For mer informasjon om Laskar Awards, gå inn på www.laskerfoundation.org.

Kontakt:
Thomas Herrmann
MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a                     
A - 6020 Innsbruck
Tlf: +43 (0) 512 288 889-182
E-post: thomas.herrmann@medel.com

Ansvar for innholdet
MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Österrike
Tfn: +43 (0) 512 288 889
E-post: office@medel.com
Register-Nr. FN 48608h
UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507

Om MED-EL
MED-EL Medical Electronics er basert i Innsbruck og er en verdensledende leverandør av hørselsimplantater.  Familieforetaket er en pioner i bransjen. De to østerrikske forskerne Ingeborg og Erwin Hochmair utviklet verdens første mikroelektroniske cochleaimplantat med flere kanaler i 1977. Cochleaimplantatet var og forblir den første erstatningen for en menneskelig sans: hørselssansen. I 1990 banet de vei for foretakets framgangsrike utvikling idet de ansatte sitt første personale. I dag sysselsetter foretaket mer enn 1500 personer over hele verden.

MED-EL har verdens største utvalg av implantatløsninger for ulike grader av nedsatt hørsel: cochlea- og mellomøreimplantat, EAS-implantatsystemer (kombinert elektroakustisk stimulering) og hjernestammeimplantat, samt verdens første aktive benledningsimplantat. Mennesker i ca. 100 land kan i dag høre takket være produkter fra MED-EL. www.medel.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker