MEDTRONIC HAR FULLFØRT OPPKJØPET AV ARDIAN

Intervensjonell behandling av ukontrollert hypertensjon med renal denervasjon

OSLO – 17. januar 2011 Medtronic, Inc. (NYSE: MDT) kunngjorde nylig at selskapet har fullført oppkjøpet av det privateide selskapet Ardian, Inc., som utvikler kateterbaserte systemer til behandling av hypertensjon og relaterte tilstander. I henhold til vilkårene i avtalen kunngjort 22. november 2010, er oppkjøpsprisen en kontant forskuddsbetaling på USD 800 millioner, pluss supplerende kontantbetalinger tilsvarende den årlige veksten i omsetningen frem mot utgangen av Medtronics regnskapsår i 2015. 

Før oppkjøpet ble fullført, hadde Medtronic investert i Ardian og hadde en eierandel på 11,3 prosent i selskapet. Medtronic forventer å få en engangsfortjeneste på sin eierandel på cirka USD 80 millioner, som vil bli delvis utlignet via engangstransaksjons- og oppkjøpskostnader i regnskapsåret 2011. Hvis denne engangsfortjenesten ikke regnes med, beregnes oppkjøpet å gi opphav til en utvanning av resultatet per aksje på 0,02 dollar i fjerde kvartal 2011 og mellom 0,05 og 0,06 dollar per aksje i regnskapsåret 2012.

Hypertensjon er en av de viktigste medvirkende årsakene til død over hele verden. Det er et betydelig og stigende globalt helseproblem som rundt 1,2 milliarder mennesker er rammet av, og som er forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt, slag, hjertesvikt, nyresykdom og død. Det anslås at de direkte helsekostnadene forbundet med hypertensjon, globalt utgjør over USD 500 milliarder årlig.

Ardians flaggskipprodukt, Symplicity® Catheter System™, brukes til behandling av ukontrollert hypertensjon gjennom renal denervasjon, eller ablasjon av nervene i nyrearteriene. Det har fått CE-merket (Conformité Européenne) og er listeført hos Australia TGA (Therapeutic Goods Administration, men er ennå ikke godkjent av FDA (Food and Drug Administration) i USA.

Oppkjøpet av Ardian gir Medtronic muligheten til å lede an i utviklingen av renal denervasjon til behandling av ukontrollert hypertensjon. Oppkjøpet utvider utvalget av Medtronics eksisterende intervensjonelle behandlinger og kompletterer selskapets ekspertise innen kateterdesign og ablasjonsteknologi.

 

Kontaktpersoner:

Joe McGrath               Jeff Warren
Medtronic                   Medtronic 
Public Relations          Investor Relations
707-591-7367              763-505-2696

Om Ardian
Ardian, Inc. er basert i Mountain View, California og utvikler kateterbaserte systemer til behandling av hypertensjon og relaterte lidelser. Ardian er det åttende selskapet som er dannet av The Foundry, en ledende bedriftsinkubator innen medisinsk utstyr som er basert i Menlo Park, California. Før oppkjøpet var Ardians investorer blant annet Morgenthaler Ventures, Advanced Technology Ventures, Split Rock Partners, Medtronic og Emergent Medical Partners.

For mer informasjon, se www.ardian.com.

Om Medtronic
Medtronic, Inc. med hovedkvarter i Minneapolis, er verdensledende innen medisinsk teknologi og lindrer smerter, bedrer livskvaliteten og forlenger livet til millioner av mennesker over hele verden.

For mer informasjon, se www.medtronic.com, www.medtronic.no

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties.  Such forward-looking statements include expectations regarding Medtronic’s operations as they relate to Ardian’s products.  The statements in this release are based upon current expectations and are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements, including risks related to the integration of Ardian into Medtronic, the anticipated future benefits (including cost savings and other synergies) resulting from the acquisition of Ardian, difficulties and delays inherent in the development, manufacturing, marketing and sale of medical products, government regulation, general economic conditions and other risks and uncertainties set forth in Medtronic’s periodic reports on file with the Securities and Exchange Commission.  Actual results may differ materially from anticipated results.  Medtronic disclaims any obligation to update or revise statements contained in this press release based on new information, future events or otherwise.

– end –

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker