Jernmalm og is - Veiing under ekstreme forhold

Arktis kan være et tøft sted for veieutstyr. Da en svensk gruvebedrift trengte kjøretøyvekter som måtte tåle klimaet langt mot nord, tok de kontakt med METTLER TOLEDO. Løsningen var POWERCELL®-teknologi med den dokumenterte egenskapen å kunne veie nøyaktig og pålitelig i ekstreme omgivelser.

Den svenske gruvebedriften Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) ble grunnlagt i 1890 og utvinner jernmalm i Kiruna, 145 kilometer nord for polarsirkelen. Kiruna utsettes for ekstreme temperaturvariasjoner året rundt. Her opplever du iskalde vintre og temperaturer ned til -40 °C, og somre der midnattssolen kan varme opp luften til 30 °C.

I Kiruna driver LKAB verdens største og mest avanserte gruvedrift etter jernmalm. Bedriften utvinner magnetisk jernmalm med høy renhet fra gruvene i de to fjellene Kiirunavaara og Luossavaara. Etter at jernmalmen har blitt hentet ut, videreforedler LKAB den til pellets på størrelse med kirsebær. At pelleten er så liten, gjør at den kan smeltes raskere ved lavere temperaturer.

Deretter lastes høykvalitets-pelleten automatisk over i 68 togvogner, som hver veier 121 tonn. De sendes ut på en 173 kilometer lang reise gjennom tundraen og det arktiske landskapet til havnen i Narvik, langt nord på norskekysten. Herfra transporteres de videre i lasteskip til kunder over hele verden.

Før denne verdifulle lasten transporteres over havet, veies den av tre dynamiske METTLER TOLEDO-jernbanevekter i Kiruna. Den første vekten veier de tomme vognene, den andre veier vognene mens de fylles og den tredje veier vognene ved lossestasjonen.

«Mens toget beveger seg, veier den første vekten de tomme vognene og overfører resultatene til fyllestasjonen», forklarer Jeff Holcomb, markedsføringsansvarlig for kjøretøyvekter fra METTLER TOLEDO i Europa. Holcomb forhandlet salgsvilkårene med LKAB og jobbet sammen med Lars Olsson (salgsansvarlig) og Harry Koski (serviceansvarlig) i METTLER TOLEDO sin markedsorganisasjon i Sverige for å koordinere leveringen og installasjonen av vektene.

Systemet for veiing av gjenstander i bevegelse bruker forskjellen mellom vekten til hver tomme vogn og den tillatte totalvekten for å bestemme hvor mye jernmalm som skal lastes i vognene. Den andre vekten veier deretter den faktiske vekten av hver fylte vogn.

LKAB må forsikre seg om at vognene fylles nøyaktig opp til den tillatte totalvekten. Hvis vognene overfylles, er det fare for at pellets kan falle ut av vognene under transport, eller at den høye vekten skaper for høy belastning på skinnesystemet. Hvis vognene ikke fylles tilstrekkelig, blir de ikke brukt til full kapasitet.

Selv om fyllingen kan overvåkes og kontrolleres, finnes det ingen måte å kontrollere været på langt nord i Sverige. Det barske klimaet 145 kilometer nord for polarsirkelen kan ha temperaturforskjeller på opptil 70 °C. Dette kan ha en enorm påvirkning på nøyaktigheten og holdbarheten til en vekt.

Hvordan kan jernbanevektene fra METTLER TOLEDO stå imot disse ekstreme forholdene og fortsatt levere svært nøyaktig veieresultater? «Jernbanevektsystemet vårt er utstyrt med POWERCELL-lasteceller», sier Holcomb. «POWERCELL-lasteceller er konstruert slik at de kan kompensere for til sammen syv ulike typer ekstreme værforhold, slik som ekstrem kulde eller varme».

Etter grundige sammenligninger med andre teknologier bestemte LKAB seg for å kjøpe jernbanevektene fra METTLER TOLEDO. De tre jernbanevektene har helt fra installasjonen vist sin pålitelighet, i tillegg til at de innfrir de strenge kravene knyttet til både gruvebedrift og det lokale klimaet. I Kiruna gjelder det samme for mennesker som for maskiner: Eksepsjonelle forhold krever eksepsjonelle løsninger. Ved å bruke jernbanevektene fra METTLER TOLEDO kan LKAB mestre disse ekstreme forholdene med stor suksess.

www.mt.com/vehicle 

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Niels Olesen
45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER-TOLEDO er en ledende global produsent av presisjonsinstrumenter. Selskapet er verdens største produsent og markedsfører av vektinstrumenter for bruk innen laboratorie-, industri og næringsmiddel. Innen industrivekter, terminaler og veieceller er Mettler-Toledo en verdensledende leverandør. Vi er berømt for våre høykvalitets veieløsninger med høy presisjon. POWERCELL®-veiecellene er verdens mest nøyaktige og pålitelige kjøretøy veieceller. Vi tilbyr digitale veieceller og analoge veieceller med OIML- og NTEP godkjenning til bruk i farlige områder. 

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 14.200 ansatte og omsatte i 2016 for 2.508 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 165 ansatte med en årlig omsetning på ca. 400 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia