Ny teknologi for integrert måling og dosering i kjemisk prosessutvikling

METTLER TOLEDOs nye ECB (Easy Control Box / enkel kontrollboks) kobles til laboratoriesensorer, slik at sanntidsmålinger og kontrollerte doseringsdata blir tilgjengelig for ufaglærte. Forskere kan nå raskt vurdere og sammenligne eksperimentelle resultater og foreta beslutninger.

METTLER TOLEDO er glad for å kunngjøre at ECB (Easy Control Box) nå er tilgjengelig. ECB-en kan kobles til en hvilken som helst laboratoriesensor og -pumpe slik at sanntidsmålinger og kontrollert dosering blir tilgjengelig for ufaglærte.

Ved å kombinere data fra alle sensorer i ett enkelt eksperiment kan forskerne raskere vurdere og sammenligne eksperimentelle resultater og foreta beslutninger for raskere å drive frem kjemisk prosessutvikling. Plug-and-play-funksjonene gjør det mulig for forskere å flytte sensorer eller pumper fra én reaktor til en annen i løpet av noen minutter – uten behov for ekspertkunnskap.

Pumper og vekter kobles til ECB for automatisert, forhåndsprogrammert gravimetrisk dosering. Sammenstillingen av temperatur med doseringskontroll gjør det mulig å stoppe tilsettingen av reagens i farlige eksotermiske situasjoner. Eksperimenter kan løpe uten oppsyn, og det kan derfor utføres flere eksperimenter under trygge forhold.

SmartConnect-teknologi kan kobles til eksisterende analoge plug-and-play-sensorer. Sensorkalibrering og konfigurasjonsdata befinner seg på en innebygd databrikke, som sikrer at målingene alltid er nøyaktige og at gjeldende sensorkalibreringsdata anvendes presist.

Data fra en analog sensor, slik som massestrømning, trykk, temperatur eller turbiditet, fanges opp og lagres i eksperimentfilen sammen med andre viktige prosessparametere. Ytterligere sensordata leder til mer kunnskap om reaksjonen og bedre beslutninger for raskere å drive frem prosessutviklingen.

Da nøyaktig måling av og kontroll med pH er avgjørende for en lang rekke anvendelser, styrker plug-and-play-pH-modulen i betydelig grad ECB-ens kapasitet, slik at det kan utføres pH-målinger og kontroll fra 50 ml opp til flere liter.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 14.200 ansatte og omsatte i 2016 for 2.508 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 165 ansatte med en årlig omsetning på ca. 400 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker